Osvoboditel

Čekal jsem tě, vojáku osvoboditeli (V. I. Ladjagin, 1945)