Sláva

Sláva hrdinské vítězné armádě! (V. Ivanov, 1945)