Sláva vítězům

Ať žije naše svobodná sovětská vlast (M. N. Kočergin, 1946)