Ostražitost

Za hranicemi rodné země buďte zvláště ostražití! (S. S. Boim, 1945)