Sláva

Sláva vojáku vítězovi! (V. Klimašin, do tisku 24. května 1945)