75 km do Berlína

Kupředu!
Vítězství je blízko!
Do Berlína zbývá 75 kilometrů