Dne 15. března 1939 překročily německé jednotky hranice Česko-Slovenské republiky a začaly obsazovat důležité objekty. Za vojenskými jednotkami následovaly oddíly německého represivního aparátu, které okamžitě zahájily činnost. Ve večerních hodinách dorazil do Prahy i říšský kancléř Adolf Hitler, jenž následujícího dne vydal tzv. výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava.

Odkazy: