Březen 1939 - vznik protektorátu, Hácha v Berlíně, Hitler v Praze a Brně

Německé propagandistické fotografie z cesty prezidenta dr. Emila Háchy a ministra zahraničních věcí F. Chvalkovského do Berlína večer 14. března 1939, kde jim Hitler oznámil své „nezměnitelné rozhodnutí“ o obsazení českých zemí německou armádou následujícího dne. Dále z Hitlerovy cesty do Prahy, kde 16. března na Pražském hradě podepsal výnos o zřízení protektorátu. Následující den pak ještě navštívil Brno a přes Vídeň se 19. března 1939 vrátil zpět do Berlína. Více o Hitlerově cestě zde.

Fotografie z:
  • Tagesziel: Prag. Mit dem IV. A.K. nach Böhmen, Berlin 1939
  • H. Hoffmann, Hitler in Böhmen - Mähren - Memel, Berlin 1939
  • Naučný slovník aktualit, Praha 1939
  • časopisy Pestrý týden, Světozor, Pražský ilustrovaný zpravodaj

Další fotogalerie: