Duben 1939 - příjezd protektora Neuratha, Hitlerovy narozeniny

Říšský protektor Konstantin von Neurath dorazil 5. dubna 1939 do Prahy, 16. dubna skončilo období vojenské správy. 20. dubna 1939 se konaly pompézní oslavy Hitlerových 50. narozenin, o týden později skončila Beranova ještě druhorepubliková vláda a nastoupila nová protektorátní vláda divizního generála Aloise Eliáše.

Fotografie z:

  • Tagesziel: Prag. Mit dem IV. A.K. nach Böhmen, Berlin 1939
  • F. Höller, Von der SdP zur NSDAP, Karlsbad-Drahowitz 1939
  • Naučný slovník aktualit, Praha 1939
  • časopisy Pestrý týden, Světozor, Pražský ilustrovaný zpravodaj

Předchozí galerie: