Poté, co Emil Hácha dorazil ve večerních hodinách 14. března 1939 do Berlína, následovala v brzkých hodinách následujícího dne, tedy 15. března 1939, jednání mezi ním a Adolfem Hitlerem. Hitler v zásadě postavil Háchu před realitu německého obsazení zbytku Česko-Slovenské republiky. Hácha měl volit mezi ozbrojeným odporem nebo klidným průběhem tohoto aktu. Nakonec ve 2.00 se Hácha definitivně podvolil. Přítomný ministr zahraničních věcí František Chvalkovský volal do Prahy vládě, že je nutné zajistit armádu, aby obsazení proběhlo hladce a bez incidentů.

Ve 3.55 15. března 1939 bylo vydáno následující prohlášení:

„Vůdce přijal dnes českého prezidenta dr. Háchu a ministra zahraničí dr. Chvalkovského na jejich přání v Berlíně v přítomnosti říšského ministra zahraničí šl. [šlechtice] Ribbentropa. Při schůzce se jednalo otevřeně o vážné situaci, která nastala na dosavadním česko-slovenském státním území následkem událostí posledních týdnů. Na obou stranách se došlo souhlasně k přesvědčení, že cílem cílem všech námah musí býti zajištění klidu, pořádku a míru v této části střední Evropy. President českého státu prohlásil, že klade osud českého národa a české země s plnou důvěrou do rukou Vůdce Německé říše.
    Vůdce přijal toto prohlášení a rozhodl se, že přijímá český národ pod ochranu Německé říše a že mu zaručí autonomní vývoj národního života a jeho vlastní svébytnost.
    Berlín 15. března 1939.“1

1 České slovo, č. 65, 16. 3. 1939, s. 1.