V noci na sobotu 23. října 1943 britské Bomber Command provedlo zničující nálet na Kassel. Nasazeno bylo 569 těžkých čtyřmotorových bombardérů (322 Lancasterů a 247 Halifaxů), včetně „značkarů“ z Pathfinder Force (osmá skupina RAF).

Britové se vrátili pouhých devatenáct dnů po předchozím těžkém náletu — ten se ovšem nijak nedal srovnat s infernem, které nastalo této noci. Osm z devíti vizuálních značkařů přesně svrhlo „cílové indikátory“ nad předem vybranou jasně osvětlenou cílovou plochou. (Tzv. Target Indicators, pyrotechnické pumy obsahující barevné „značky“, 250liberní puma obsahovala šedesát pyrotechnických složí válcovitého tvaru, které byly díky barometrickému zapalovači pumy spojenému s výmetnou náloží v předem stanovené výšce rozptýleny nad cílovou plochou, na zemi vytvořily velký a výrazný barevný kruh. Nejčastěji byly buď červené, zelené či žluté barvy. Vedle 250lb se vyráběly i tisíciliberní TI, v kterých byly dvě stovky samostatných složí.) Bombardéry v hlavním svazu ve většině ignorovaly německé falešné „značky“ mimo město, nálet navíc byl hned ze samého počátku velice soustředěný. Při náletu vzniklo na 3600 samostatných požárů, z nichž na 1600 bylo později označeno jako velkých. V části města se ohnivý živel zcela vymkl zpod kontroly a vznikla ohnivá bouře, byť její rozsah a následky (spolu i s počtem obětí) byly nižší, než v červenci 1943 v Hamburku při druhém ze čtyř náletů během tzv. operace Gomorrah (při této ohnivé bouři v Hamburku přišlo v Německu o život vůbec nejvíc lidí za celou válku při leteckém útoku). Vedle řady obytných budov bylo zasaženo (zničeno či těžce poškozeno) 155 průmyslových budov a hal, mezi jiným také byly těžce poškozeny a zčásti zcela zničeny všechny tři v Kasselu umístěné závody letecké továrny Henschel (mj. v jedné z nich se do té doby vyráběly střely Fieseler Fi 103, tedy známé německé „odvetné zbraně“ V1). Celkem také bylo zničeno či stalo se neobyvatelnými na 63 procent bytové zástavby (do toho samozřejmě patří i vážně poškozené domy v těch čtvrtích, které nebyly zničeny „ohnivou bouří“), z města následně odešlo přes sto tisíc obyvatel. Městské záznamy uváděly, že do konce listopadu bylo nalezeno 5599 těl obětí, spolu i s nezvěstnými se jejich počet blížil číslu 8900. Počet zraněných byl pouze 3587 (z toho na 800 lidí těžce), tedy značná část obětí náletu přišla o život (obvykle počty zraněných několikanásobně převyšují počty mrtvých; i toto naznačuje, nakolik byl tento nálet skutečně ničivý).

Německým návodčím se podařilo poměrně brzo správně určit skutečný cíl náletu, a hlavně se jim podařilo vcelku rychle navést noční stíhačky na britský svaz, bylo to ještě před příletem bombardérů nad Kassel. Bomber Command při tomto náletu ztratilo 43 sestřelených letounů (18 Lancasterů a 25 Halifaxů, 7,56 procenta). Celkem tuto noc Bomber Command provedlo 645 bojových vzletů, při ztrátě 45 strojů (tedy 6,98 procenta; bylo to 25 Halifaxů, 19 Lancasterů a 1 Mosquito).