Po prvním velkém náletu na Hamburk za celou válku v noci z 24. na 25. července 1943 se obyvatelům tohoto severoněmeckého přístavu dlouho nedostalo klidu. Nejenže 25. i 26. na město útočily americké bombardovací svazy, ale i ve dvou následujících nocích byl vždy vyhlášen protiletecký poplach a obyvatelům Hamburku tak nebyl dopřán klidný spánek. Příčinou byla pokaždé „jen“ šestice Mosquit, jež měla za úkol udržet Němce v napětí.

Bomber Command si dokonce „odskočilo“ k náletu na Essen, ale v noci z 27. na 28. července 1943 bylo v plné síle zpět. K druhému náletu v rámci operace Gomorrah odstartovalo 787 bombardérů, z nichž 729 svrhlo svůj smrtonosný náklad na Hamburk.

Následky výrazně předčily očekávání – díky velké koncentraci pum vznikla na území několika čtverečních kilometrů ohnivá bouře, kterou nebylo možné nijak uhasit a která ustala až po třech hodinách, když už plameny spolykaly vše hořlavé. Celkem asi šestnáct tisíc budov lehlo popelem a počet obětí je odhadován na 40 tisíc, z nichž velkou část měla na svědomí otrava oxidem uhelnatým.

Takový rozsah zkázy vyvolal různé kontroverze, Bomber Command bylo například po válce několikrát obviněno, že ohnivou bouři vyvolalo záměrně velkým počtem svržených zápalných pum. Pravdou je, že jejich poměr k celkovému nákladu (ani ne polovina tonáže) byl naopak nižší než bylo v té době obvyklé; za ohnivou bouří stála kombinace jiných faktorů, kterou bylo těžké předvídat.

Prvně, léto 1943 bylo neobyčejně suché (např. lodní doprava na Dunaji výrazně klesla), 27. července panovaly vysoké teploty (ještě večer 30 °C), nízká vzdušná vlhkost a vše tak bylo vyprahlé. Dále většina hasičských vozů byla stále ještě zaměstnána hašením doutnajících trosek na druhé straně města a než se skrz sutí zatarasené ulice prodrala k novým požárům, bylo již pozdě. Lokální požáry (odhaduje se, že na území o rozloze asi 2,5 km2 spadlo téměř 600 pum) se brzy spojily v jeden velký, který do sebe vtahoval okolní vzduch.

Britové tu noc ztratili 17 letadel, tedy 2,16 % útočících sil.

Následující den, v obavách z dalších ničivých náletů, uprchla velká část obyvatel Hamburku z města pryč.