V noci z neděle na pondělí 4. října 1943 provedlo britské Bomber Command nálet na Kassel. Nasazeno bylo 547 bombardérů (204 Lancasterů, 223 Halifaxů, 113 Stirlingů a 7 Mosquit).

Nálet od samého začátku neprobíhal podle původního plánu. První vlna strojů PFF (pathfinders), zaměřující cíl jen podle údajů radaru H2S (blind markers), svrhla osvětlovací pumy poněkud „dlouhé“, až za předpokládanou cílovou plochou. Za nimi následující značkaři (visual markers) kvůli silnému přízemnímu kouřmu, značně zhoršujícímu viditelnost, chybu „osvětlovačů“ neodhalili a neopravili, takže značkovací pumy (target indicators) zaměřili na osvětlenou část Kasselu. Nicméně i tak šlo o velice těžký nálet, byť nebylo dosaženo takového soustředění útoku jako při některých jiných operacích. Ale i tak vypukly rozsáhlé požáry v místních leteckých továrnách firem Henschel a Fieseler, prakticky zcela zničen byl i muniční sklad severně od Wolfshangeru. Největší tonáž pum byla svržena v západní části Kasselu (na východě byla těžce zasažena zejména předměstská čtvrť Wolfshanger; mimo to část pumových nákladů dopadla i na sousedící města Bettenhausen a Sandershausen). Při náletu zahynulo pouze 118 osob. (Vedle obyvatel Kasselu to bylo také dvanáct vojáků, a rovněž několik desítek v německém válečném průmyslu totálně nasazených zahraničních dělníků.) Zraněno bylo 304 osob.

Ovšem o pouhých devatenáct dnů později se Bomber Command nad Kassel opět vrátilo — přitom tentokrát provedlo jeden z nejničivějších leteckých úderů na Německo v dosavadním průběhu války (nepřekonalo jedině nedávné zdrcující nálety na Hamburk v létě 1943).

Bomber Command při tomto náletu pohřešilo 24 sestřelených letounů (4 Lancastery, 14 Halifaxů a 6 Stirlingů, což bylo 4,39 procenta). Celkem tuto noc bylo provedeno 587 bojových vzletů, při ztrátě 24 strojů (to činilo 4,09 procenta).