Protektorátní novináři v okupovaném SSSR - Ukrajina v září 1942

Úřad říšského protektora pro české protektorátní novináře pravidelně organizoval propagandistické cesty do Německé říše a na Němci dobytá území. Na podzim 1939 to byla cesta do Polska, v létě 1940 cesta na bojiště poražené Belgie a Francie. Dále to byly cesty do Německa, do Dánska a Norska, do pobaltských zemí nebo na Balkán. Na podzim 1941 se brněnský novinář A. J. Kožíšek účastnil cesty mezinárodních novinářů na obsazenou Ukrajinu.

V září 1942 vedoucí tiskového oddělení Úřadu říšského protektora SS-Hauptsturmführer Wolfgang Wolfram von Wolmar uspořádal pro české novináře novou cestu na obsazenou Ukrajinu a Krym, který byl Němci dobyt v červenci 1942. Výpravy se kromě W. W. von Wolmara účastnil za německou stranu ještě pplk. R. Menschik za německou armádu, Regierungssekretär Hoppenrath a válečný zpravodaj (PK Mann) M. Porsche.

Čeští účastníci výpravy byli:
 • brigádní generál vládního vojska Libor Vítěz - již na podzim 1940 se účastnil cesty po Maginotově linii. Po válce byl odsouzen k čtyřletému vězení.
 • pplk. vládního vojska J. Suchánek - spolupracoval s tiskovou agenturou Centropress
 • Václav Brož (1902-1981) - pracovník ČTK Praha
 • Rudolf Hudec (1885-?) - odpovědný redaktor tiskové služby Národního souručenství, redaktor Lidových novin, přispíval i do Árijského boje, od léta 1944 redaktor Poledního listu. V roce 1947 za kolaboraci odsouzen k 10 letům vězení, ztrátě občanské cti na 15 let a propadnutí majetku. Propuštěn v roce 1954.
 • Jaroslav Pelíšek (1911-1989) -  šéfredaktor zlínských časopisů Zlín a Svět. V roce 1946 odsouzen k těžkému žaláři na 3 roky.
 • Gustav Evžen Pergl (1913-?) - v letech 1939-43 redaktor pražských novin A-Zet, od června 1943 zástupce šéfredaktora Českého slova, od srpna 1944 redaktor Národní práce. Po válce za kolaboraci v roce 1947 odsouzen trestu odnětí svobody na 17 let, ztrátě cti a propadnutí poloviny majetku. Propuštěn v roce 1955.
 • Vladimír Ryba (1900-1963) - v letech 1939-45 šéfredaktor Národní práce. V roce 1946 odsouzen na 10 let těžkého žaláře, propuštěn v roce 1954.
 • Alfons Sedláček - redaktor novin Večer, autor knihy Vládci Kremlu (1941)
 • Karel Werner (1906-1947) - v letech 1941-43 šéfredaktor Poledního listu, poté do konce války šéfredaktor Večerního Českého slova. Po válce odsouzen k trestu smrti a 22. dubna 1947 na Pankráci popraven.
 • Jiří Zavřel (1910-?) - redaktor Národní politiky, v roce 1944 vedoucí redaktor měsíčníků Osvěta. V lednu 1945 se dobrovolně přihlásil do německé armády. V roce 1947 odsouzen k 12 letům vězení, ztrátě cti a propadnutí majetku. Propuštěn v roce 1955.
 • vlakvedoucí Václav Dvořák

Cesta dlouhá 5100 km proběhla ve dnech 10.-27. září 1942 jako vlaková jízda č. 166027 přes Krakov, Přemyšl, Voločisk, Žmerinku, Kyjev, Grebenku, Poltavu, Charkov, Lozovaju, Sinelnikovo, Melitopol, Džankoj, Simferopol, Sevastopol, Jaltu, Dněpropetrovsk, Kirovograd, Razdělnaju, Oděsu, Tighinu, Kišiněv a z Rumunska vlakem přes Budapešť a Vídeň zpět do Prahy.

Cílem propagandistické výpravy mělo být zprostředkovat českému obyvatelstvu dojmy ze sovětského „ráje dělníků a rolníků“ a ukázat, že jde skutečně o „cizí svět“, jak byla i nazvána kniha jednoho z účastníků výpravy J. Pelíška (Cizí svět, Zlín 1943). Po návratu účastnici napsali mnoho článků a natočili několik rozhlasových pořadů. Z jejich textů a fotografií byla sestavena souhrnná publikace Čeští novináři na východě (Orbis, Praha 1942).

Pokračování galerie:
Čeští protektorátní novináři v okupovaném SSSR - Krym v září 1942