Belgie - Francie 1940


Po porážce Francie uspořádalo říšské ministerstvo propagandy ve dnech 24. června až 8. července 1940 cestu po západních bojištích pro vybranou skupinu českých protektorátních novinářů. Cesta začínala na německém území v Cáchách a pokračovala přes Belgii a napříč Francií na jih až ke španělským hranicím v Hendaye. Odtud se pak skupina vracela zpět a cestou zpět do Německa navštívila i některá bojiště z první světové války a některá místa Maginotovy linie.

Cílem cesty bylo zprostředkovat českému obyvatelstvu dojmy z rychlé porážky Francie, poukázat na to, že české země se díky „moudrému vedení“ takové katastrofě vyhnuly, ale zároveň i zdůraznit, jak díky rychlému německému vítězství byly ušetřeny nejen lidské životy, ale i kulturní památky.

Jedním z účastníků novinářské výpravy byl i Václav Fiala, který své dojmy z cesty publikoval v knize „Poražená Francie“ vydané nakladatelstvím Orbis v roce 1940 (o rok později pak vyšla v rozšířeném vydání pod názvem „Na křižovatce nových dějin“). Z této knihy pocházejí i tyto fotografie.

II. část fotogalerie
III. část fotogalerie
IV. část fotogalerie