Československá armáda 1918-1938 VII.

Fotografie čs. armády z knihy Česko-slovenská armáda vydané již po Mnichovu za tzv. druhé republiky ministerstvem národní obrany v nakladatelství Svazu čs. důstojnictva „VOK“ v Praze. Kniha obsahuje převážně fotografie z manévrů čs. armády ve 30. letech od škpt. konc. Jiřího Jeníčka a Karla Hájka.

Fotografie jsou řazeny ve stejném pořadí jako v knize a mají i stejné pojmenování, přestože nemusí být vždy přesné.

Fotogalerie československé prvorepublikové armády 12345678.