Těžké opevnění v Žamberských lesích, 1. část

Autor: Jan Fukala | Datum: 9. 2. 2005

Úvodem

Tímto článkem bych rád alespoň částečně vyplnil určitou mezeru ve fortifikační literatuře. O těžkém opevnění v prostoru Adam–Hanička bylo dosud napsáno jen velmi málo publikací, což je škoda vzhledem k atraktivnosti mnoha zdejších objektů. Základními technickými daty se již zdržovat nebudeme. Čtenáře, který toho o typologii a důvodech výstavby opevnění moc neví, odkazuji na svůj článek o opevnění v prostoru Horního Polubného a Tesařova v Jizerských horách a na použitou literaturu.

Popisovaná pevnostní linie leží v nádherné krajině Orlických hor a několik objektů leží již dokonce v chráněné krajinné oblasti. Lze zde navštívit několik pevnostních muzeí a zároveň se projít pěknou přírodou.

Jelikož je článek poněkud delší, rozdělil jsem jej na dvě části. V první, kterou právě čtete, se dozvíte něco o organizaci výstavby a výstavbě srubů, a hlavně se také seznámíte s popisem objektů stavěných ŽSV III Králíky. Ve druhé najdete popis srubů stavěných ŽSV X Rokytnice v O. h., pozvánky do pevnostních muzeí a jiné zajímavé informace.

Organizace výstavby a výstavba objektů

Výstavbu opevnění zde řídila dvě odlišná ženijní skupinová velitelství (dále jen ŽSV) – ŽSV III Králíky (objekty K-S 46 až K-S 53b) a ŽSV X Rokytnice v Orlických horách (objekty R-S 54 až R-S 75). Zabývejme se tedy nejprve výstavbou objektů v „králické“ části popisované linie, která se nachází ještě mimo vlastní Žamberské lesy.

Všechny objekty, až na K-S 46, byly budovány v rámci 7./III. podúseku stavební firmou Ing. Václav Střebský, Plzeň. Objekt K-S 46 byl budován společně s tvrzí Adam jako 6./III. podúsek stavební firmou Dr. Kapsa & Müller, Praha VII. Všechny objekty byly postaveny a dokončena byla i montáž vnitřního vybavení (vyjma K-S 49 a K-S 53a, kde nebyl osazen dieselagregát).

Nyní se přesuňme k pevnostem budovaným ŽSV X. Objekty R-S 54 až R-S 64 (podúsek 1./X.) stavěla firma Hráský & Jenč, Mladá Boleslav. Zdejší sruby byly, až na telefonní kabeláž, úplně dokončeny. Objekty R-S 65 až R-S 74 (podúsek 2./X.) stavěla firma Hlaváček & Müller, Praha XIV. V několika objektech chyběl dieselagregát a nebyla dokončena telefonní kabeláž. V pěti objektech nebyla dokončena montáž výzbroje. Srub R-S 75 byl postaven v rámci 3./X. podúseku spolu s tvrzí Hanička firmou Ing. Bedřich Hlava, Praha II. a byl kompletně dokončen (mimo již několikrát zmiňovanou telefonní kabeláž, která však nebyla dokončena v celém Rokytnickém úseku).

Popis objektů K-S 46 až K-S 53b

číslo srubu krycí název
K-S 46 V zátiší
K-S 47 V dolině
K-S 48 Nad silnicí
K-S 49 Petrovice
K-S 50 Na Jedlině
K-S 51 Kraj lesa
K-S 52 Pod skalou
K-S 53a Na žebru
K-S 53b Nad řekou

K-S 46 „V zátiší“
Odolnost: II
Výzbroj: dva PTK vz. 36, dvě dvojčata TK vz. 37, čtyři LK vz. 26 v pomocných střílnách a dva LK vz.26 ve zvonech
Osádka: 34 mužů
Velitel objektu: por. pěch. Vlastimil Novák
Umístění: svah nad Českými Petrovicemi
Současný stav: vytrženy střílny hlavních zbraní i oba zvony (otvory zazděny), objekt je postupně rekonstruován
Zajímavosti: přímý soused tvrze Adam, lomený o 1 m


Pohled na České Petrovice přes levý zvon objektu K-S 46 (zima 1938-39 - JŠ)

Celkový pohled na objekt K-S 46 (léto 2003 - JF)

K-S 47 „V dolině“
Odolnost: II
Výzbroj: shodná s předchozím objektem
Osádka: 34 mužů
Velitel objektu: čet. dsl. Bohumil Simandl
Umístění: svah nad Č. Petrovicemi
Současný stav: vytrženy střílny hlavních zbraní i oba zvony, v okolí značný nepořádek, otevřen
Zajímavosti: lomený o 139 cm


Celkový pohled na objekt K-S 47 (1939 - JŠ)

Pravá strana srubu K-S 47 (léto 2003 - JF)

K-S 48 „Nad silnicí“
Odolnost: II
Výzbroj: dva PTK vz. 36, dvě dvojčata TK vz. 37, čtyři LK vz. 26 v pomocných střílnách, dva LK vz. 26 ve zvonech a jeden TK vz.37 sólo v kopuli
Osádka: 41 mužů
Velitel objektu: por. pěch. František Stehlík
Umístění: nad silnicí v Č. Petrovicích
Současný stav: vytrženy a zazděny střílny hlavních zbraní, vytrženy i oba zvony a kopule, nižší část dolního patra zatopena, otevřen
Zajímavosti: lomený o 110 cm, pro objekt také někdy používán název „Křížek“


Objekt K-S 48 s německými turisty (1939 - JŠ)

Pohled na zasněženou levou partii srubu K-S 48(leden 2004 - JF)

Vstupní chodbička objektu K-S 48
(leden 2004 - JF)

K-S 49 „Petrovice“
Odolnost: II
Výzbroj: jeden PTK vz. 36, jedno dvojče TK vz. 37, dva LK vz. 26 v pomocných střílnách a stejný počet LK ve zvonech
Osádka: 22 mužů
Velitel objektu: není znám
Umístění: mírný svah severozápadně od Č. Petrovic, poblíž osady Jedlina
Současný stav: vytrženy střílny hlavních zbraní a oba zvony, otvory zazděny, v pravé zvonové šachtě narovnáno kamení, uvnitř nepořádek, otevřen, u vchodu patrně průstřel týlové stěny
Zajímavosti: do dolního patra místo schodiště průlez jako objekty 1. a 2. stupně odolnosti.


Pohled na pravou stranu K-S 49 (1939 - JŠ)

Pravá strana K-S 49 se zazděným otvorem po průstřelu (červenec 2004 - JF)

K-S 50 „Na Jedlině“
Odolnost: II
Výzbroj: dva PTK vz. 36, dvě dvojčata TK vz.37, čtyři LK vz. 26 v pomocných střílnách a dva LK ve zvonech
Osádka: 39 mužů
Velitel objektu: kpt. pěch. František Vařeka
Umístění: louka, nedaleko K-S 49
Současný stav: vytrženy střílny hlavních zbraní a zvony, otvory zazděny, uzavřen, zarůstá vegetací
Zajímavosti: v době výstavby měl společnou stavební ohradu s K-S 49 


Objekt K-S 50 s již vytrženými zvony a zbytky obvodové překážky (1939 - OG)

Celkový pohled na objekt K-S 50 (červenec 2004 - JF)

K-S 51 „Kraj lesa“
Odolnost: II
Výzbroj: jeden PTK vz. 36, dvě dvojčata TK vz. 37, čtyři LK vz. 26 v pomocných střílnách a dva LK ve zvonech
Osádka: 29 mužů
Velitel objektu: por. pěch. Jiří Stránský
Umístění: jak již krycí název napovídá kraj lesa, poblíž samoty
Současný stav: uvnitř objekt poměrně čistý, v minulosti probíhaly snahy o rekonstrukci, otevřen
Zajímavosti: -


Vytržené střílny pro PTK a dvojče TK v pravé části srubu K-S 51 (červenec 2004 - JF)

Vytržená střílna pro dvojče TK v levé části K-S 51 (červenec 2004 - JF)

K-S 52 „Pod skalou“
Odolnost: 2
Výzbroj: dvě dvojčata TK vz. 37, čtyři LK vz. 26 v pomocných střílnách a jeden LK ve zvonu
Osádka: 17 mužů
Velitel: kpt. pěch. Karel Vágner
Umístění: les, na kraji svahu
Současný stav: střílny hlavních zbraní a zvon vytrženy, otevřen, několik průstřelů
Zajímavosti: objekt je spolu se dvěma následujícími sruby postaven v nejnižší odolnosti, která byla v králickém úseku použita, poblíž srubu dva objekty LO vz.37 v zesíleném provedení vložené do linie TO (vloženým řopíkům se budeme podrobněji věnovat ve druhé části článku)


Celkový pohled na srub K-S 52 (červenec 2004 - JF)

Interiér K-S 52 se zazděným otvorem po průstřelu (červenec 2004 - JF)

K-S 53a „Na žebru“
Odolnost: 2
Výzbroj: jedno dvojče TK vz. 37, tři LK vz. 26 v pomocných střílnách a jeden LK ve zvonu
Osádka: 12 mužů
Velitel: por. pěch. Antonín Šnejdar
Umístění: svah, lesní školka nad Divokou Orlicí
Současný stav: zvon i střílna kulometného dvojčete vytrženy, do lesní školky, ve které se objekt nachází, je vstup zakázán!
Zajímavosti: jeden z nejmenších vybetonovaných objektů, pro nízký počet zbraní nebyl plánován ani dieselagregát


Celkový pohled na objekt K-S 53a (červenec 2004 - JF)

Interiér K-S 53a - střelecká místnost (červenec 2004 - JF)

K-S 53b „Nad řekou“
Odolnost: 2
Výzbroj: jeden LK vz. 26 v pomocné střílně, jeden LK ve zvonu a jeden TK vz. 37 sólo v kopuli
Osádka: 13 mužů
Velitel objektu: není znám
Umístění: u K-S 53a
Současný stav: zvon a kopule vytrženy, uvnitř poměrně čisto, průlez do spodního patra kryje poklop, otevřen, spodní patro mírně zatopeno, vstup do lesní školky, kde se objekt nachází, je zakázán!
Zajímavosti: lomený o 72 cm, hlavní zbraň umístěna v kopuli


Celkový pohled na objekt K-S 53b (červenec 2004 - MV)Prameny a použitá literatura:

 • ARON, Lubomír a kol.: Československé opevnění 1935-1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
 • NOVÁK, Jiří: Opevnění v prostoru Českých Petrovic, 2004 
 • Orlické hory, mapa KČT, 2. vydání, 1999.
 • RÁBOŇ, Martin: Československé opevnění z let 1935-1938 – Muzea a památníky, SPČO, Brno 2003.
 • STEHLÍK, Eduard: Lexikon tvrzí československého opevnění z let 1935-38, Pevnosti sv. 2, FORTprint, Praha 1992.
 • STEHLÍK, Eduard a kol.: Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935-38, Pevnosti sv. 18, FORTprint, Dvůr Králové n. L. 2001.
 • STEHLÍK, Eduard – VAŇOUREK, Martin: Hraničáři od Adamovy hory, Mohelnice 2003.
 • STEHLÍK, Eduard – VAŇOUREK, Martin: Zapomenutí hraničáři, Mohelnice 2002.
 • BUNKRY.cz [online]. Internetové stránky o československém opevnění z let 1935-38.
 • OPEVNENI.CZ [online]. GPS databáze – fotobáze těžkých objektů čs. opevnění.
 • vlastní průzkum objektů v letech 2002, 2003 a 2004 

Foto:
dobové - archiv Ing. Jana Škody (JŠ) a Oldřicha Gregara (OG)
současné - Jan Fukala (JF), Martin Vlach (MV)

Dobové fotografie byly převzaty se souhlasem poskytovatelů z Fotoarchivu na serveru BUNKRY.cz

Poděkování:
Za spolupráci při tvorbě tohoto článku děkuji především Martinu Vlachovi za fotografie a ochotu, Ing. Janu Škodovi a Oldřichu Gregarovi za poskytnutí dobových fotografií, Honzovi M. a eglimu za čas strávený různými úpravami článku, Janu Stejskalovi a Dr. Vladimíru Kupkovi za cenné připomínky a v neposlední řadě také panu Jaroslavu Procházkovi za dovoz na bunkry, svému tátovi Doc. PhDr. Radku Fukalovi, PhD za doprovod a zajištění cest za opevněním, své mámě Mgr. Lence Fukalové za jazykovou úpravu a Zdence, že to se mnou zatím i přes mé šílené zájmy vydržela...:-)

 • Home
 • > Opevnění
 • > Těžké opevnění v Žamberských lesích, 1. část

Komentáře

 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.