Identifikační známky

Z kapacitních důvodů je přijímání nových žádostí o identifikaci do odvolání pozastaveno.

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.
Z kapacitních důvodů je přijímání nových žádostí o identifikaci pozastaveno.
Znovuzprovoznění předpokládáme na podzim 2018.
1641-1650 z 1677
Po
St.Kp.Gren.Ers.Btl.(m)29

St.Kp.Gren.Ers.Btl.(m)29

14. 5. 2009 - Glynwed
Číslo vojáka:7526
Známka:St.Kp.Gren.Ers.Btl.(m)29
Jednotka:Stamm Kompanie / Grenadier Ersatz Bataillon 29 (motorisiert)
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:Plzeň-jih
Stamm Kompanie / Grenadier Ersatz Bataillon 29 (motorisiert)
kmenová rota / 29. granátnický náhradní prapor (motorizovaný)

Prapor vznikl v listopadu 1942 v Züllichau (dnes Suléchow, Polsko) přejmenováním 29. Infanterie Ersatz Bataillon (mot.), který zajišťoval doplňky pro jednotky 3. Infanterie Division (mot.). V dubnu 1943 byl prapor přejmenován na Grenadier Ersatz und Ausbildungs Bataillon 29(mot.) a v srpnu téhož roku byl rozdělen a vznikly z něho 2 nové jednotky - Reserve Grenadier Bataillon 29 (mot.) a Grenadier Ersatz Bataillon 29 (mot.). Posledně jmenovaný prapor, sídlící stále v Züllichau, byl později přejmenován na Panzergrenadier Ersatz Bataillon 29.

WMA Schweidnitz

WMA Schweidnitz

14. 5. 2009 - Glynwed
Číslo vojáka:300
Známka:WMA Schweidnitz
Jednotka:Wehrmeldeamt Schweidnitz
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:Tábor
Wehrmeldeamt Schweidnitz
armádní odvodní úřad Schweidnitz

Řídí odvody v okresu a městě Schweidnitz (dnes Świdnica, Polsko).

Poznámka: Známka je špatně čitelná a lépe nafotit nelze.
le.Pi.Kol.H.Pi.Btl.tmot.635

le.Pi.Kol.H.Pi.Btl.tmot.635

13. 5. 2009 - Glynwed
Číslo vojáka:4
Známka:le.Pi.Kol.H.Pi.Btl.tmot.635
Jednotka:leichte Pionier Kolonne / Heeres Pionier Bataillon 635 (teilmotorisiert)
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:Teplice
leichte Pionier Kolonne / Heeres Pionier Bataillon 635 (teilmotorisiert)
lehká ženijní zásobovací kolona / 635. armádní ženijní prapor (částečně motorizovaný)

Prapor založen v srpnu 1939 ve městě Zeithain. Prapor se jako vyšší armádní (Heer) jednotka účastnila tažení v Polsku 1939, ve Francii 1940 a v Rusku 1941-42. V lednu 1943 je prapor společně s ostatními jednotkami německé 6. Armee zničen u Stalingradu. Znovu postaven v dubnu 1943, v letech 1944-45 je nasazen na východní frontě u německé 17. Armee.
RAD-STAB PFROGNER

RAD-STAB PFROGNER

13. 5. 2009 - Glynwed
Číslo vojáka:51
Známka:RAD-STAB PFROGNER
Jednotka:Reichsarbeitsdienst STAB PFROGNER
Zařazení:Reichsarbeitsdienst
Nalezeno:Teplice
Reichsarbeitsdienst STAB PFROGNER
Říšská pracovní služba / štáb jednotky s čestným názvem Generalarbeitsführera Antona Pfrognera

I když je to nezvyklé, označení této jednotky bude zřejmě odvozeno od jména velitele pracovní župy (Arbeitsgau) XXXVII "Sudetenland-West" Antona Pfrognera. Narodil se 28. 9. 1886 v obci Chotěšovičky (okres Stříbro), absolvoval důstojnickou školu ve Vídni, jako důstojník se účastnil bojů 1. světové války v Rakousko-uherské armádě. Po válce činný v politice, od roku 1935 senátor Národního shromáždění za SdP v V. volebním kraji (Česká Lípa). Od 17. září 1938 náčelníkem štábu Sudetendeutsches Freikorps, v říjnu 1938 postaven do čela štábu pro výstavbu organizace RAD v Sudetech. V listopadu 1938 přijat do NSDAP, od ledna 1939 do konce války je pak ustanoven velitelem výše uvedené Arbeitsgau XXXVII. V květnu 1945 padl do amerického zajetí, po válce aktivní člen Sudetendeutsche Landsmannschaft. Zemřel 2. 8. 1961 ve městě Ottobrunn.

St.Kp.Land.Schütz.Ers.Batl.6

St.Kp.Land.Schütz.Ers.Batl.6

13. 5. 2009 - poaman
Číslo vojáka:12278
Známka:St.Kp.Land.Schütz.Ers.Batl.6
Jednotka:Stamm Kompanie / Landesschützen Ersatz Bataillon 6
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:Teplice
Stamm Kompanie / Landesschützen Ersatz Bataillon 6
kmenová rota / 6. zemský střelecký záložní prapor

Jednotka byla založena v únoru 1940 ve městě Hamm, později v tomtéž roce přemístěna do města Lüdenscheid. V dubnu 1943 je prapor přejmenován na Landesschützen Ersatz und Ausbildungs Bataillon 6 a přemístěn do Osnabrücku.

1.STAMM.KP.J.E.BT.L.57

1.STAMM.KP.J.E.BT.L.57

11. 5. 2009 - Glynwed
Číslo vojáka:32
Známka:1.STAMM.KP.J.E.BT.L.57
Jednotka:1. Stamm Kompanie / Infanterie Ersatz Bataillon 57
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:Teplice
1. Stamm Kompanie / Infanterie Ersatz Bataillon 57
1. kmenová rota / 57. pěší záložní prapor

Prapor postaven v srpnu 1939 ve městě Siegen (Německo), v listopadu 1942 přejmenován na Grenadier Ersatz Bataillon 57.
M 339  2/371

M 339 2/371

11. 5. 2009 - poaman
Číslo vojáka:1522
Známka:M 339 2/371
Jednotka:RAD Meldeamt 339 / 2. Abteilung / Arbeitsgruppe 371
Zařazení:Reichsarbeitsdienst
Nalezeno:Opava
RAD Meldeamt 339 / 2. Abteilung / Arbeitsgruppe 371
Přihlašovací úřad RAD (dle místa = číslice) 339/ 2. rota / 371. prapor RAD

371. prapor RAD byl součástí Pracovní župy XXXVII (Arbeitsgau XXXVII) "Sudetenland-West" jejímž velitelem byl Anton Pfrogner. Od roku 1943 tvořil RAD Abt. 2./371 po 6ti týdenním protileteckém kurzu 1. baterii / 295. Flak Abteilung. V září 1944 se tato jednotka účastnila bojů s jednotkami britské 1. výsadkové divize u Arnhemu, poté je 295. Flak Abteilung rozpuštěn.

U RAD se rota označovala jako Abteilung (u armády Kompanie) a prapor jako Gruppe (u armády Bataillon).

1./D.F.B. A.A.68

1./D.F.B. A.A.68

5. 5. 2009 - poaman
Číslo vojáka:3
Známka:1./D.F.B. A.A.68
Jednotka:1. Schwadron / Divisions Füsilier Bataillon (Aufklärungs Abteilung) 68
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:Písek
1. Schwadron / Division Füsilier Bataillon (Aufklärungs Abteilung) 68
1. eskadrona / 68. divizní fyzilírský prapor (průzkumný oddíl)

Prapor vznikl v listopadu 1943 přejmenováním stávajícího Aufklärungs Abteilung 168, náležející k 68. Infanteriedivision. Na přelomu dubna/května 1945 bojovaly části této divize v rámci XXXX. Panzer Korps / 17. Armee / Heeresgruppe "Mitte" v okolí Krnova.
1.Stamm.Kp. Krf.Ers.u.Ausb.Abt.7

1.Stamm.Kp. Krf.Ers.u.Ausb.Abt.7

5. 5. 2009 - Glynwed
Číslo vojáka:1517
Známka:1.Stamm.Kp. Krf.Ers.u.Ausb.Abt.7
Jednotka:1. Stamm Kompanie / Kraftfahr Ersatz und Ausbildungs Abteilung 7
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:Teplice
1. Stamm Kompanie / Kraftfahr Ersatz und Ausbildungs Abteilung 7
1. kmenová rota / 7. automobilový záložní a výcvikový oddíl

Oddíl vznikl v dubnu 1943 v Mnichově sloučením samostatného záložního a samostatného výcvikového oddílu stejného čísla (7.).
11./ERS.U.AUSB.RGT.H.G.

11./ERS.U.AUSB.RGT.H.G.

5. 5. 2009
Číslo vojáka:1075
Známka:11./ERS.U.AUSB.RGT.H.G.
Jednotka:11. Kompanie / Ersatz und Ausbildungs Regiment "Hermann Göring"
Zařazení:WL - Luftwaffe
Nalezeno:Teplice
11. Kompanie / Ersatz und Ausbildungs Regiment "Hermann Göring"
11. rota / záložní a výcvikový pluk "Hermann Göring"

Pluk byl vytvořen na přelomu roku 1942/43 rozšířením stávajícího Ersatz Bataillon "Hermann Göring", umístěného ve městě Utrecht (Holandsko). V červenci 1944 přejmenován na Fallschirm Panzer Ersatz und Ausbildungs Regiment "Hermann Göring", na konci roku 1944 přemístěn do města Rippin (dnes Rypen, Polsko), v lednu 1945 rozdělen na Fall.Pz.E.u.A.Rgt. 1 a 2.
1641-1650 z 1677
Po
  • Home
  • > Identifikační známky