Identifikační známky

Z kapacitních důvodů je přijímání nových žádostí o identifikaci do odvolání pozastaveno.

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.
Z kapacitních důvodů je přijímání nových žádostí o identifikaci pozastaveno.
Znovuzprovoznění předpokládáme na podzim 2018.
1661-1670 z 1677
<< 164 165 166 167 168
Po
1./5. BATL.PRAP. PROTEKTORAT

1./5. BATL.PRAP. PROTEKTORAT

4. 5. 2009
Číslo vojáka:10/43
Známka:1./5. BATL.PRAP. PROTEKTORAT
Jednotka:1. Kompanie / 5. Bataillon PROTEKTORAT
Zařazení:WH - Heer
1. Kompanie / 5. Bataillon PROTEKTORAT
1. rota / 5. prapor Vládního vojska

5. prapor Vládního vojska měl posádku v Kutné Hoře a podléhal Inspektorátu I v Praze. V květnu 1944 se prapor přesunul do severní Itálie.
10.ERS.U.AUSB.RGT.H.G.

10.ERS.U.AUSB.RGT.H.G.

4. 5. 2009
Číslo vojáka:959
Známka:10.ERS.U.AUSB.RGT.H.G.
Jednotka:10. Kompanie / Ersatz und Ausbildungs Regiment "Hermann Göring"
Zařazení:WL - Luftwaffe
10. Kompanie / Ersatz und Ausbildungs Regiment "Hermann Göring"
10. rota / záložní a výcvikový pluk "Hermann Göring"

Pluk byl vytvořen na přelomu roku 1942/43 rozšířením stávajícího Ersatz Bataillon "Hermann Göring", umístěného ve městě Utrecht (Holandsko). V červenci 1944 přejmenován na Fallschirm Panzer Ersatz und Ausbildungs Regiment "Hermann Göring", na konci roku 1944 přemístěn do města Rippin (dnes Rypen, Polsko), v lednu 1945 rozdělen na Fall.Pz.E.u.A.Rgt. 1 a 2. 
 

11./I.R.130

11./I.R.130

4. 5. 2009
Číslo vojáka:20
Známka:11./I.R.130
Jednotka:11. Kompanie / Infanterie Regiment 130
Zařazení:WH - Heer
11. Kompanie / Infanterie Regiment 130
11. rota / 130. pěší pluk

Jednalo se o pluk vytvořený po Anšlusu z rakouských jednotek a byl přidělen ke 45. pěší divizi. Tato divize se účastní bojů v Polsku a Francii. Při útoku na SSSR bojuje v červnu 1941 o pevnost Brest, kde utrpěla těžké ztráty. V následujících měsících se účastní bojů u Gomelu a nakonec bojuje u jednotek 2. Armee jihovýchodně od Orla. V tomto prostoru je divize také v roce 1942. V říjnu 1942 je pluk přejmenován na 130. Grenadier Regiment.

11./III.G.J.E.R. 138

11./III.G.J.E.R. 138

4. 5. 2009 - Glynwed
Číslo vojáka:153
Známka:11./III.G.J.E.R. 138
Jednotka:11. Kompanie / III. Bataillon / Gebirgsjäger Ersatz Regiment 138
Zařazení:WH - Heer
11. Kompanie / III. Bataillon / Gebirgsjäger Ersatz Regiment 138
11. rota / III. prapor / 138. horský záložní pluk

Tento pluk vznikl v únoru 1940 ve městě Graz (Wehrkreis XVIII, Salzburg). V květnu 1941 je pluk přeložen do města Marburg an der Drau, kde je v dubnu 1943 přejmenován na 138. Gebirgsjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment.

6.iR.256

6.iR.256

4. 5. 2009
Číslo vojáka:24
Známka:6.iR.256
Jednotka:6. Kompanie / Infanterie Regiment 256
Zařazení:WH - Heer
6. Kompanie / Infanterie Regiment 256
6. rota / 256. pěší pluk

Pluk byl vytvořen v prosinci 1940 ve městě Baumholder a podřízen nově vytvořené 112. pěší divizi. V říjnu 1942 přejmenován na 256. Grenadier Regiment. Divize bojuje od srpna 1941 na východní frontě, v listopadu 1943 je rozpuštěna.

8/G.R.72 HIWI

8/G.R.72 HIWI

4. 5. 2009
Číslo vojáka:7
Známka:8/G.R.72 HIWI
Jednotka:8. Kompanie / Grenadier Regiment 72
Zařazení:WH - Heer
8. Kompanie / Grenadier Regiment 72
8. rota / 72. granátnický pluk

Pluk vytvořen v říjnu 1942 (přejmenováním 72. Infanterie Regiment), součást 46. Infanterie Division. HIWI = Hilfswilliger (označení východních dobrovolníků sloužících v německé armádě jako pomocné síly).

FREIW.PROP.ABT.ZVB

FREIW.PROP.ABT.ZVB

4. 5. 2009
Číslo vojáka:2462
Známka:FREIW.PROP.ABT.ZVB
Jednotka:Freiwillige Propaganda Abteilung zur besonderen Verwendung
Zařazení:WH - Heer
Freiwillige Propaganda Abteilung zur besonderen Verwendung
dobrovolnický propagandistický oddíl pro zvláštní určení

Oddíl vznikl v květnu 1944 přejmenováním stávajícího Ost Propaganda Abteilung z.b.V., sídlící ve městě Dabendorf (Wehrkreis III, Berlin). Jeho úkolem byl výcvik "osvětových" pracovníků pro všechny ruské dobrovolnické a pomocné jednotky, stejně jako pro zajatecké tábory se sovětskými válečnými zajatci.
Freiwillige Krankenpflege Wehrkreis IV

Freiwillige Krankenpflege Wehrkreis IV

4. 5. 2009 - Glynwed
Číslo vojáka:1094
Známka:Freiwillige Krankenpflege Wehrkreis IV
Jednotka:Freiwillige Krankenpflege / Wehrkreis IV
Zařazení:Deutsches Rotes Kreuz
Freiwillige Krankenpflege / Wehrkreis IV
dobrovolná zdravotní péče / Vojenský okruh IV Drážďany

Známka příslušníka zdravotní služby – německého Červeného kříže.
L.Heimatflakbatt.55/IV

L.Heimatflakbatt.55/IV

4. 5. 2009 - Glynwed
Číslo vojáka:78
Známka:L.Heimatflakbatt.55/IV
Krevní skupina:B
Jednotka:leichte Heimat Flak Batterie 55 / Luftgau IV Dresden
Zařazení:WL - Luftwaffe
leichte Heimat Flak Batterie 55 / Luftgau IV Dresden
55. lehká teritoriální protiletadlová baterie / letecká župa IV Drážďany

Od listopdau 1943 do března 1944 je baterie součástí Flakgruppe Niederschlessien, od dubna do července 1944 pak součástí Flakgruppe Breslau.

Obsluhu těchto baterií tvořili většinou chlapci ve věku 15-17 let (ročníky 1926-28) jako tzv. letečtí pomocníci (LwH – Luftwaffenhelfer). Některé baterie obsluhovaly také dívky, které se mohly dobrovolně přihlásit le službě v letectvu po dosažení sedmnácti let.
SS.-KAV.-AUSB.u.ERS.-ABTLG.

SS.-KAV.-AUSB.u.ERS.-ABTLG.

4. 5. 2009 - Glynwed
Číslo vojáka:7581
Známka:SS.-KAV.-AUSB.u.ERS.-ABTLG.
Jednotka:SS Kavallerie Ausbildungs und Ersatz Abteilung
Zařazení:SS / Waffen-SS
SS Kavallerie Ausbildungs und Ersatz Abteilung
jezdecký výcvikový a záložní oddíl SS

Oddíl vznikl v únoru 1941 ve Varšavě, v květnu 1943 přejmenován na SS Kavallerie Ausbildungs und Ersatz Abteilung Warschau, v srpnu 1943 na SS Kavallerie Ausbildungs und Ersatz Abteilung 8. V červenci 1944 převelen do výcvikového prostoru "Böhmen-Mähren", kde byl v srpnu 1944 reorganizován na SS Kavallerie Ausbildungs und Ersatz Regiment.
1661-1670 z 1677
<< 164 165 166 167 168
Po
  • Home
  • > Identifikační známky