Letectví, letecká válka

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.
1-4 z 4
Po

Jedním z velkých nešvarů je uvádění nesprávného názvu pro leteckou složku americké armády v období druhé světové války – správný tvar: USAAF (United States Army Air Forces). Je smutné, že toto špatné označení můžeme najít i na pomnících padlých amerických pilotů z druhé světové války, kteří zahynuli na území tehdejšího Protektorátu - za všechny jmenujme pomník 1st/Lt Williama R. Preddyho z 339th FG (Fighter Group) blízko osady Záluží v jižních Čechách, na kterém se uvádí: „Zde 17. dubna 1945 smrtelně havaroval pilot US Air Force (USAF)“.

Svědci útoků spojeneckých stíhacích letounů (tzv. hloubkařů nebo kotlářů) na železniční dopravu za druhé světové války jsou nezřídka přesvědčeni o tom, že všichni jejich piloti byli černoši. Podobné tvrzení se objevuje i v kronikách (např. obce Včelná - http://www.vcelna.cz/kronika/dil_2/2080.htm) a regionální literatuře.

Správné označení německého stíhacího letadla Messerschmitt Bf 109 se komolí snad ze všech typů letadel nejvíce. Ať už je to označení továrny pod jejíž značkou konstrukce typu vznikla, kdy místo Bf lze vidět Me, které náleželo zcela jiným, později zkonstruovaným typům letadel (např. Me 262, Me 163) nebo nedodržování velkých/malých písmen či vkládání spojovníku mezi znak továrny a číslo, vynechání mezery aj., popřípadě kombinace všeho vyjmenovaného dohromady.

Charles Lindbergh přeletěl jako první Atlantik

1-4 z 4
Po