Na popud německého státního ministra K. H. Franka byla 23. ledna 1944 v Praze založena Česká liga proti bolševismu, zejména jako reakce na oznámený podpis čs.-sovětské spojenecké smlouvy v prosinci 1943. Do čela ligy byl postaven prof. J. Drachovský. Cílem ligy bylo šířit protisovětskou propagandu (tiskem, organizováním různých shromáždění, přednášek apod.) Známé byly plakáty ligy „Zachváti-li tě zahyneš“.

Viz také: Protibolševická propaganda v protektorátu