Český svaz válečníků

Tato organizace sdružovala zejména bývalé příslušníky rakousko-uherské armády, svojí strukturou a složením se podobala německému Reichskriegerbundu. Český svaz válečníků (ČSV) vznikl během roku 1940 ze Svazu vojáků z fronty pod vedením plk. četnictva v. v. Otty Bláhy (v únoru 1940 na německé přání povýšeném na generála), který působil v Českém svazu pro spolupráci s Němci. Svaz se dělil do zemských organizací, jimž podléhala tzv. krajská vedení Kamarádství. Každý jednotlivý spolek se nazýval Kamarádství a nalézal se v podstatě v každém větším městě (např. v Českých Budějovicích bylo krajské vedení Kamarádství založeno dne 27. ledna 1942).

Podle stanov ČSV měli členové „pěstovati styky s kamarády říšskoněmeckými a objasňovati vlastnímu členstvu světový názor národa německého“ a „pečovati o to, aby nejen v členstvu ČSV, ale i v celém českém národě šířila se upřímná oddanost k Říši, k branné moci říšskoněmecké i k rodné zemi". Členové měli také „potírati účinně všechny nepřátelské snahy brojící proti Protektorátu Čechy a Morava a proti ochraně Velkoněmecké Říše“.

Členové ČSV se měli zdravit „árijským pozdravem“ a pokud bylo na svazových shromážděních zmíněno jméno Adolfa Hitlera, měl předsedající zvolat: „Vůdci a říšskému kancléři, Velkoněmecké říši a říšské branné moci zdar!“, na to se mu mělo dostat odpovědi: „Zdar - zdar - zdar!“. Na závěr shromáždění měla být zpívána říšská hymna, Horst-Wessel-Lied a česká hymna.

Během války ČSV předkládal Němcům návrhy, aby se bojů na východní frontě zúčastnily také české jednotky a pokusil se i o výchovu mládeže v Protektorátu v říšském duchu. Ani o jedno však okupační orgány neprojevily zájem. V roce 1943 rezignoval dosavadní vedoucí Otto Bláha na post vedoucího a na jeho místo nastoupil divizní generál v. v. Robert Rychtrmoc. Po válce byli oba odsouzeni za svou činnost v ČSV k trestu smti a popraveni dne 21. ledna 1946.

Z generálů byli jako členové ČSV vedeni: arm. gen. Jan Drobný, arm. gen. Alois Podhajský (zemřel v září 1946 ve vazbě), div. gen. Josef Köppl, div. gen. Robert Rychtrmoc, brig. gen. Bohumil Binko, brig. gen. Antonín Fejfar, brig. gen. Ladislav Forbelský, brig. gen. Antonín Hejduk, brig. gen. Bohuslav Kálal, brig. gen. Josef Kružík, brig. gen. František Kukačka, brig. gen. Hugo Rakušan, brig. gen. Karel Rausch, brig. gen. Karel Wagner, brig. gen. Ladislav Zbořil, gen. zdrav. služby Otakar Kašpárek, gen. zdrav. služby Josef Smělý, gen. četnictva Otto Bláha.

 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.