Průkazy, legitimace a dokumenty politických stran a organizací

Průkazy a legitimace různých organizací z doby protektorátu Čechy a Morava 1939-1945.