Dne 12. prosince 1943 byla v Moskvě podepsána československo-sovětská smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci. Obě strany se zavazovaly k vzájemné spolupráci a vojenské pomoci, k tomu, že nevstoupí do koalice namířené proti jedné ze stran, že nebudou vést separátní mírová jednání bez souhlasu obou stran a že budou respektovat svrchovanost obou stran a vzájemně se nebudou vměšovat do svých vnitřních poměrů.

Touto smlouvou byla oficiálně zahájena nová mezinárodně politická orientace ČSR. Platnost smlouvy byla stanovena na 20 let, v roce 1963 byla prodloužena.