Březen roku 1939 se stal pro krátkou existenci Česko-slovenského státu osudným. Dne 14. března 1939 byla svolána schůze slovenského sněmu, na které se manifestačně hlasovalo o vyhlášení samostatného slovenského státu, čímž bylo dokonáno rozbití Československa, resp. Česko-Slovenska. V čele nového státu stanul prezident Jozef Tiso.