Březen roku 1939 se stal pro krátkou existenci Česko-Slovenského státu osudným. Dne 14. března 1939 byla svolána schůze Slovenského sněmu, na které se manifestačně hlasovalo o vyhlášení samostatného slovenského státu. Spolu s okupací Čech a Moravy následujícího dne to znamenalo definitivní zánik Česko-Slovenska. V čele nového státu stanul prezident Jozef Tiso.