Americký prezident Franklin Delano Roosevelt oficiálně oznamuje, že SSSR obdrží v rámci zákona o půjčce a pronájmu (Lend and Lease Act) půjčku v hodnotě jedné miliardy dolarů na nákupy svých válečných dodávek.

O pomoci SSSR více viz Význam Lend-Lease pomoci SSSR a Trasy spojeneckého materiálu do SSSR.