Škpt. Václav Morávek, poslední z vojenské odbojové skupiny „Tři králové“ (pplk. Balabán zatčen 22.4.1941 a pplk. Josef Mašín 13.5.1941), byl 21. března 1942 přepaden gestapem při cestě na prozrazenou konspirační schůzku s Paulem Thümmelem (agent A-54) a po přestřelce u Prašného mostu zemřel.

Václav Morávek v období Protektorátu. Zdroj: Wiki Commons.