Dne 22. dubna 1941 se po krátké přestřelce pražskému gestapu podařilo v Dejvicích dopadnout pplk. Josefa Balabána (krycí jméno „Kop“), jednoho z členů skupiny „Tři králové“ z vojenské odbojové organizace Obrana národa, který mířil na konspirační schůzku. V provozu vojenské vysílačky Sparta II pokračovali pplk. Josef Mašín a škpt. Václav Morávek, kteří ji přestěhovali z Chrudimské ulice na Vinohradech do ulice Pod Terebovkou v Nuslích.

Pplk. Josef Balabán byl 3. října 1941 během prvního stanného práva v Ruzyňské jízdárně zastřelen.


Pplk. Josef Balabán (zdroj: Wiki Commons)