Dne 13. května 1941 se pražskému gestapu v ulici Pod Terebkou 19 (dnes Čiklova) v Nuslích podařilo přepadnout pplk. Josefa Mašína a škpt. Václava Morávka, kteří spolu s radistou Františkem Peltánem právě začínali vysílání depeše do Londýna. Vysílačku Sparta II sem Mašín s Morávkem přesunuli po zatčení pplk. Josefa Balabána (vojenská odbojová skupina „Tři králové“), poprvé z Nuslí vysílali 10. května.

Josef Mašín při přestřelce zasáhl jednoho z gestapáků do břicha, sám byl několikrát zasažen a při pádu ze schodů si zlomil nohu. Morávkovi s Peltánem se během Mašínovy přestřelky s gestapem podařilo z okna čtvrtého patra uniknout po tenkém ocelovém lanku. Peltán si přitom zranil nohy a Morávek si na tenkém lanku uřízl prst.

Josef Mašín byl ve vážném stavu byl dopraven do lazaretu SS, poté vězněn na Pankráci. Zastřelen byl během druhého stanného práva na Kobyliské střelnici 30. června 1942.


Pplk. Josef Mašín (zdroj: Wiki Commons)

V roce 1945 byl v pankrácké cele č. 10 objeven moták s Mašínovým posledním dopisem dětem:

Drahé moje děti!

Posílám Vám poslední svůj pozdrav před svým odchodem na věčnost. Poslední má myšlenka platí jen Vám a to mne nejvíc tíží, neboť jste dosud ještě malé a potřebovaly byste mé největší péče. Bohužel Vás musím opustit. Dnes ještě nechápete vše, ale až budete starší, jistě mne pochopíte. Bojoval jsem za naši drahou vlast a národ proti odvěkým našim nepřátelům – Němcům, kteří naši vlast a národ chtěli porobit a zničit. Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i Vy byly porobenými otroky, nýbrž abyste zůstaly svobodnými a volnými občany. Pamatujte si, že hájit svobodu své vlasti a národa jest povinností každého uvědomělého Čecha. I Vy jednou takto musíte postupovat. V tomto boji jsem podlehl. Věřím však pevně, že naše svatá věc zvítězí. Zůstanete zde nyní jen se svou mamičkou. Musíte ji poslouchat, abyste jí ulehčily její těžký úkol a starost o Vás.

Ty, Radku, jsi nejstarší, vím, že jsi rozumný chlapec. Buď oporou a rádcem Pepovi a Nenušce. Ty musíš zastupovat mne. Spoléhám se na Tebe! Ty, Pepíčku musíš pomáhat mamičce a Radkovi. Starejte se o Nenušku a nikdy ji neopusťte. Mějte se navzájem rádi a nikdy se neopouštějte, pomáhejte si vždy a ve všem s láskou a porozuměním. Učte se pilně, abyste byli vzdělanými a prospěšnými lidmi. Buďte vždy svědomití a čestní.

A nyní Ty, moje drahá Nenušo, moje sladká holčičko. Buď šťastná a nezapomínej na svého tatíčka, který Tě měl tolik rád. Vím, že máš dobré srdéčko, že máš ráda svoji mamičku a bratříčky, že jim budeš dobrou ... [nečitelná část].
Chlapci, mám ještě jedno přání. Jeden z Vás se ujme rodného statku. Ovšem, není to žádná podmínka. Nebudete-li mít chuti, nemusíte. Tím končím, moje nejdražší děti! Líbám Vás v duchu všechny, i s Vaší mamičkou. Buďte šťastni. Váš milující otec. Vlasti zdar!