Z Prahy odjíždí do Anglie transport 68 židovských dětí. Protože o měsíc později již vypukla válka mezi Německem a Velkou Británií, byl to poslední transport, který se dětské sekci Britského výboru pro uprchlíky (N.Winton) podařilo vypravit.

Celkem tak bylo v osmi transportech z Prahy odesláno 654 dětí, jejichž rodiče neměli na emigraci celé rodiny dost financí, nebo se jim nedařilo sehnat víza do některé "bezpečné" země.