Poté, co Německo odmítlo splnit ultimata spojenců Polska a stáhnout své jednotky z polského území, vyhlásily dne 3. září 1939 jejich vlády Německu válku — nejdříve Spojené království Velké Británie a Severního Irska, lhůta pro splnění podmínek jejíhož ultimata vypršela k jedenácté hodině dopolední, následováno Francií, jejíž ultimatum vypršelo k páté hodině odpoledne.

V následujících dnech se k vyhlášení války připojila také britská dominia (Austrálie, Jihoafrická unie, Kanada, Nový Zéland) a Indie.