Necelé tři měsíce od založení dětské sekce Britského výboru pro uprchlíky z Československa se pracovníkům dětské sekce v Praze podařilo vypravit první transport dvaceti dětí do Velké Británie.

Malými pasažéry tzv. „Kindertransportů“ byly v naprosté většině děti židovského původu (v této rané fázi často děti židovských uprchlíků z Německa a Rakouska), jejichž rodiče neměli dostatek prostředků na vycestování celé rodiny do jiné země a chtěli prozatím alespoň své děti poslat do bezpečí, mimo dosah nacistů.

Příprava všech dalších transportů po 14. březnu se už konala za stálého dohledu gestapa.