Na nádvoří pankrácké věznice byl ve 13:37 oběšen Karl Hermann Frank, bývalý československý poslanec za SdP a vůdce Freikorpsu, po okupaci státní tajemník u říšského protektora, generál SS a posléze jako státní ministr a generál policie faktický vládce Protektorátu Čechy a Morava.

Po kapitulaci Německa se vydal do amerického zajetí, byl však za pár měsíců vydán československým orgánům jako válečný zločinec. Jako jeden z hlavních viníků nacistického teroru v českých zemích byl dlouho vyšetřován a opakovaně vyslýchán; jako většina německých zločinců se hájil tím, že jen plnil rozkazy. Teprve v březnu 1946 stanul před Mimořádným lidovým soudem v Praze, který nad ním dne 22. května 1946 vynesl rozsudek smrti. 

Na jeho popravu se přišlo podívat asi pět tisíc lidí.