SS-Gruppenführer Karl Hermann Frank je instalován do nově zřízené pozice německého státního ministra pro Čechy a Moravu (Deutscher Staatsminister für Böhmen und Mähren) a podřízen je přímo Hitlerovi. Byl současně jmenován generálem policie, generálem Waffen-SS a povýšen do hodnosti SS-Obergruppenführera.