Ve večerních hodinách 22. prosince se v hotelu Dorchester na okraji londýnského Hyde Parku setkal šéf čs. zpravodejské služby plk. gšt. František Moravec (krycí jméno Erban) se zástupcem sovětské zpravodajské služby (s krycím jménem Dorn).

Ačkoliv oficiální diplomatické styky mezi SSSR a československými orgány byly v prosinci 1939 přerušeny, vzhledem k předpokládanému konfliktu mezi SSSR a Německem usilovali představitelé čs. odboje o udržení kontaktů. Čs. londýnský exil se zejména snažil se Sovětským svazem dohodnout transport internovaných čs. vojáků na západ, což se na jaře 1940 podařilo.

Po pádu Francie navíc ze sovětské strany vyšla iniciativa k zahájení zpravodajské spolupráce, od léta 1940 navázal v protektorátu se sovětskou rozvědkou pravidelný styk čs. odboj v Praze (pplk. Balabán). Po několika odkladech se jeho prostřednictvím podařilo domluvit konspirativní schůzku šéfa čs. zpravodajské služby plk. Moravce se sovětským zástupcem v Londýně.

Na schůzce přednesl plk. Moravec několik zásadních podmínek spolupráce čs. odboje se sovětskou SSSR: 1) spolupráce  je zásadně namířena proti nacistickému Německu; 2) všechny složky čs. zahraničního odboje jsou podřízeny centrále v Londýně, proto veškerá spolupráce musí být schválena v Londýně a sovětská strana nebude přímo kontaktovat expozitury v Praze nebo na Balkáně, jako se dělo doposud; 3) spolupráce zůstane utajena jak před Angličany, tak před Němci. Sovětský zástupce souhlasil a plk. Moravec naoplátku přislíbil předávat sovětské tajné službě informace o které měla zájem, tj. o dislokaci a přesunech německé armády, zejména v polském a rumunském směru, a o její technické výzbroji.

Další schůzky mezi čs. a sovětskými zpravodajci v Londýně se uskutečnily v lednu 1941.