Ve večerních hodinách se v londýnském konspiračním bytě konala další schůzka plk. gšt. Františka Moravce se zástupcem sovětské rozvědky. Sovětský zástupce oznámil, že podmínky spolupráce, stanovené na první schůzce, byly v Moskvě akceptovány. Plk. Moravec na oplátku svého kolegu informoval o jednáních v Istanbulu mezi plk. Píkou a sovětským gen. Fokinem, kde Fokin předložil návrh zpravodajské spolupráce včetně možné organizace čs. vojenské jednotky na sovětském území a žádal o vyslání několika čs. důstojníků do Moskvy za tímto účelem.