Do Moskvy přijíždí s několika spolupracovníky náčelník neoficiální čs. vojenské mise v SSSR, plk. gšt. Heliodor Píka.

Vyslání vojenské mise - prozatím utajené - do Moskvy, bylo výsledkem několikaměsíčního tajného jednání mezi sovětskými představiteli a zástupci čs. zahraničního odboje v tureckém Istanbulu. Kromě plk. Píky tvořili misi např. pplk. Ludvík Svoboda, pplk. František Hieke a mjr. Jaroslav Kašpar.

Úkolem vojenské mise bylo jednak řídit přesun čs. občanů ze SSSR k čs. úřadům a jednotkám na Blízký a Střední východ, ale současně též položit základy pro budování čs. vojenských jednotek na území SSSR - po předpokládaném vstupu Sovětského svazu do války proti Německu.