Na ukrajinskou vesnici Sokolovo, která tvořila předsunutou pozici československého úseku sovětské obrany na řece Mža, zaútočily jednotky německé 6. tankové divize. Po celodenním boji byli obránci - zesílená 1. rota pod velením npor. Otakara Jaroše - ze Sokolova vytlačeni; linii na řece Mža však 1. československý polní prapor udržel až do 13. března, kdy byl pod hrozbou obklíčení z fronty stažen.

Boj o Sokolovo, který  byl současně bojovým křestem československých vojáků v SSSR byl následně bohatě využit československou i sovětskou propagandou. Velitel obrany Sokolova, npor. Jaroš, který v boji padl, byl jako první cizí voják in memoriam vyznamenán nejvyšším sovětským vyznamenáním Hrdina Sovětského svazu.


Viz též: