LT vz. 35 na nádvoří VHÚ

Lehký tank vzor 35 tvořil v závěrečném období existence první republiky nejrozšířejenší typ obrněného vozidla ve výzbroji a v případném válečném střetnutí by tvořil páteř tankového vojska. Celkem 298 vyrobených kusů bylo přiděleno do tří pluků útočné vozby. Více k tomuto typu a jeho osudům naleznete ZDE.

Historie tohoto kousku je zajímavá. Byl vyroben v ČKD Praha s výrobním číslem 10 112 a do výzbroje čs. armády zařazen dne 15. září 1937 s evidenčním číslem 13.962. Jeho přidělením byl Pluk útočné vozby 2 ve Vyškově. Za mobilizace v září 1938 operoval v 2. rotě mobilizačního praporu lehkých tanků Lt.3  a byl nasazen v jižních Čechách a na Slovensku. Po okupaci druhé republiky 15. března 1939 byl tank zařazen do výzbroje Wehrmachtu a intenzívně využíván jak v polském, tak i francouzském tažení. V roce 1942 byly lehké tanky staženy z aktivní služby v první linii a tento kus byl využíván nejspíše k výcviku řidičů, pravděpodobně stále s plnou výzbrojí a plně funkční1). V průběhu druhé světové války byl celkem čtyřikrát opravován ve Škodových závodech v Plzni. Po opravách v letech 1940, 1942 a 1943 byl do Plzně naposledy dovezen v říjnu 1944. Na konci války (přelom dubna a května 1945) se nacházel v německém Hillerslebenu. Tam byl nejspíše využit nouzově v boji proti postupujícím Američanům, ti jej ukořistili a vyhodnotili jako zajímavou technickou konstrukci vzhledem k pneumatickému řízení. Tank byl převezen na testování do Aberdeenu v Marylandu, kde docházelo ke shromažďování ukořistěné obrněné techniky a jejímu zkoušení. Zde sesbírané kusy vytvořily základ pro pozdější vznik muzea.

Československý tank byl vystaven v externích expozicích muzea ve zbarvení, v jakém byl ukořistěn, tedy v německé tankové šedé se znaky trámového kříže a tento marking byl i nadále udržován. V roce 2006, díky velké zásluze Alexandra Píchy, zpravodaje ČRo, byl tank přemalován do svého původního zbarvení - nepravidelných, ostře ohraničených polí zemitě hnědé, tmavě zelené a okrové. Více ke změně kamufláže tanku se dočtete přímo ve článku Alexandra Píchy ZDE. Současně se vyjednávalo i o zapůjčení tanku alespoň na krátkou dobu do České republiky, to se ale setkalo se zamítavým postojem, údajně pro špatné zkušenosti s předchozími výpůjčkami a také z toho důvodu, že tank ve vlastnictví americké armády stále podléhal federálním zákonům jako zbraň, a proto nemohl byl ani prodán do zahraničí.

Nakonec, i díky zásluze ministryně obrany Vlasty Parkanové a celkovým sblížením USA a ČR díky jednáním o umístění radarové základy, se podařilo ne vypůjčení, ale rovnou darování tanku České republice. Darovací smlouvu podepsal za Českou republiku ředitel VHÚ plk. Aleš Knížek.

V polovině měsíce října tak započala cesta „pětatřicítky“ zpátky do svého „rodiště“. Nejprve byla v Marylandu naložena na silniční tahač a dopravena do Baltimoru, zde se 19. 9. 2008 nalodila a byla přepravena do Hamburku. Odtud její cesta pokračovala po silnici do Lešan, kam dorazila 17. 10. a kde proběhla její prvotní prohlídka. Konečně časně ráno 10. listopadu se vydala ku Praze s určením jako hlavní exponát právě otevírané výstavy Mobilisace 1938. Posledním krokem před prvním předvedením se veřejnosti bylo dopravení tanku přes úzkou vstupní bránu Památníku osvobození, zde nastoupil jeřáb a LT vz. 35 se poslední část své cesty doslova proletěl. Fotografie z instalace naleznete ZDE.

Dne 12. srpna 2009 tank opustil expozici VHÚ na Žižkově a vydal se zpět do Vojenského technického muzea Lešany, kde se ještě představil jako statický exponát na Tankovém dni 29. 8., následně podstoupil celkovou rekonstrukci včetně pohonné jednotky. Vše bylo dokončeno roku 2013 a 1. září se má představit již jako pojízdný opět při Tankovém dnu. Půjde tak o jediný funkční kus tohoto tanku na celém světě!

Poznámky:
1) Přesný osud vozidla během války zatím není úplně jistý. Tank nese podvozkové číslo 10 112, tank tohoto podvozku byl ale roku 1942 přestavěn na dělostřelecký tahač Mörserzugmittel 35(t), byla mu tedy snesena věž a upravena korba. Vyvstává tedy otázka, kdy byla věž zpětně osazena. Existující fotka tohoto tanku po ukořistění Američany ukazuje tank s věží.

Prameny:

Autory fotografií jsou Jakub Skalický, Martin Vlach a egli.

 Další fotografie LT vz. 35 na Fronta.cz