Křižník HMS Belfast

HMS Belfast je lehký křižník Royal Navy třídy Town, podtřídy Edinburgh. Na vodu byl spuštěn na den svatého Patrika, 17. března, roku 1938, do služby vstoupil 5. srpna 1939. Po vypuknutí války se účastnil blokády v Severním moři, v listopadu ale najel na magnetickou minu, která poškodila jeho trup (dno ve střední části) a zranila několik členů posádky. Tato nehoda vyřadila křižník z provozu na celé tři roky, znovu se vrátil do akce až v listopadu 1942. Jeho významnější zapojení do bojů se událo až v bitvě u Severního mysu, ve které byl potopen německý bitevní křižník Scharnhorst. V roce 1944 svými děly podporoval vylodění v Normandii. Ve službě zůstal i po skončení druhé světové války, bojově vystoupil např. za války na Korejském poloostrově při podpoře sil OSN.

Loď byla vyřazena z provozu 24. srpna 1963. Jako každá loď měla být později sešrotována, ale po delších jednáních byla roku 1971 zakoupena pro Imperial War Museum za £1. Byla přesunuta do nového kotviště Symon's Wharf poblíž Tower Bridge na řece Temži a 21. října téhož roku, u příležitosti oslav výročí bitvy u Trafalgaru, zpřístupněna veřejnosti. Vstupné bylo v době mé návštěvy £13,50 (včetně předem započteného dobrovolného příspěvku, který ale můžete odmítnout, pak je vstup £12,25).

Oficiální stránky muzea: http://hmsbelfast.iwm.org.uk/.
Návštěva září 2011.