Transporty Židů do Terezína

Dotaz: Transporty Židů do Terezína
Tazatel: Eva Hnizdova | Datum: 30. 11. 2017

Zajímalo by mě, jaká byla adresa shromaždiště Židů před transporty v Praze 7, a jak se ulice jmenovala před okupací a jak se jmenuje nyní. Mnozí moji příbuzní odtamtud byli deportováni.

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 17. 12. 2017
V létě 1941 rozhodl Adolf Hitler o co nejrychlejších deportacích židovského obyvatelstva z území Německé říše včetně protektorátu. Heinrich Himmler 18. září 1941 informoval gaulaitera župy Povartí (Warthegau), že „Vůdce si přeje, aby Stará Říše a Protektorát byly od západu k východu co nejdříve od Židů vyprázdněny a osvobozeny“. První „židuprostá“ (judenfrei) měla být města Berlín, Vídeň a Praha.

O konkrétním postupu při transportech Židů z protektorátu bylo rozhodnuto po příjezdu Reinharda Heydricha do Prahy. Na poradě 10. října 1941 Heydrich v přítomnosti Adolfa Eichmanna, K. H. Franka a dalších činitelů vyložil další postup: asi 5000 Židů bude hned přímo transportováno do Lodže (Litzmannstadt), ostatní budou soustřeďěni na jednom místě, odkud budou poté postupně odtransportováni na východ. Jako vhodné místo pro „tranzitní tábor“ byl zvažován Terezín.

Zastupující říšský protektor Heydrich 11. října 1941 ve své situační zprávě č. 11 Martinu Bormannovi napsal:
„V protektorátu žije tč. asi 88 000 Židů, z toho v Praze 48 000, v Brně a Moravské Ostravě po 10 000, zbytek je roztroušen po celém protektorátu. Za účelem jejich evakuace budou tito Židé v nejbližších týdnech soustředěni na některém místě, které bude ještě stanoveno, v jakémsi vystěhovaleckém táboře a muži budou nasazeni na povinné práce. Prvních 5000 Židů bude po 15. říjnu evakuováno na východ přes ghetto v Lodži.

Jako sběrné tábory přicházejí v úvahu: husitský hrad starý Tábor nebo Terezín. Terezín by se zvlášť hodil proto, že po odchodu Židů a po stržení by mohl být v rámci poněmčování vybudován jako vzorné německé sídliště. Plány na to se vypracovávají a budou později předloženy. Zřízení ghetta se provádí podle zkušeností vystěhovaleckých ústředen bezpečnostní policie.“

Na následující poradě Heydricha s K. H. Frankem a dalšími nacistickými představiteli v protektorátu bylo 17. října 1941 k „židovské otázce“ stanoveno:
„Nejdříve bude evakuován do Lodže transport pěti tisíc Židů. Část již odjela. ... Mezitím budou Židé z Čech a Moravy, vždy v jednom tranzitním táboře, soustředěni k evakuaci. K tomu účelu byly zplnomocněncem branné moci při Úřadu říšského protektora úplně přemístěny všechny jednotky branné moci z Terezína. Čechům bude doporučeno přestěhovat se jinam. Jestliže pozemky a půda nejsou ještě v říšském vlastnictví, odkoupí je Ústředna pro židovské vystěhovalectví, a tak se stanou německým majetkem. V Terezíně může být umístěno pohodlně 50-60 tisíc Židů.

Odtud půjdou Židé na východ. Z Minska a Rigy již došel souhlas přijmout po padesáti tisících Židů. Terezín bude pak po dokončení evakuace všech Židů na základě dokonalého plánu osídlen Němci, a tak se stane střediskem německého života. ...

Z těchto plánů nesmí proniknout v žádném případě na veřejnost ani to nejmenší. Všichni účastníci porady na to byli důrazně upozorněni.

Velitel bezpečnostní policie předloží v dohodě s vedoucím IV. oddělení tiskovou zprávu o evakuaci Židů, eventuálně s varováním Čechů, aby se Židů nezastávali, neboť by jinak mohli být rovněž evakuováni a pranýřováni jako Židé. Stojí za úvahu, zda propagandisticky nepoukázat na dva nebo tři známé Čechy, kteří se spolčují s Židy.“

Pražští Židé byli od 13. října 1941 před transporty shromažďováni v areálu Pražských vzorkových veletrhů - tzv. Radiotrhu (zvaný tak podle zde nejčastěji prodávaného sortimentu, foto). Šlo o již dost zchátralé dřevěné baráky naproti Veletržnímu paláci v trojúhelníku mezi tehdejšími ulicemi Veletržní, Naeglova a Bělského, dnes mezi ulicemi Veletržní, Dukelských hrdinů a Strojnická. Viz letecký záběr lokality z roku 1938.

Na konci války Radiotrh vyhořel a dnes na tomto místě zčásti stojí Parkhotel a zčásti je nevyužito. Na zdi Parkhotelu je umístěna pamětní deska:


Pamětní deska na zdi dnešního Parkhotelu s nápisem:
NA PAMÁTKU VÍCE NEŽ 80 TISÍC ČESKÝCH ŽIDŮ ZAVRAŽDĚNÝCH V LETECH 1941-1945.
45.513 MUŽŮ, ŽEN A DĚTÍ BYLO ODVLEČENO Z TĚCHTO MÍST.


„Brána nenávratna“ před nádražím Praha-Bubny
Vždy asi tisíc lidí (šlo o počet, který se měl vejít do jednoho vlakového transportu) v areálu Radiotrhu v pavilonech U1 a U5 zůstávalo před odjezdem asi tři dny, leželi v barácích na zemi podle přidělených čísel. Předvoláváni byli ke stolům, kde odevzdávali zde své cennosti, doklady, klíče, potravinové lístky a různé formuláře. Muži zde byli ostříháni. Poměry na tomto shromaždišti jsou zachyceny např. ve filmu Alfréda Radoka Daleká cesta z roku 1949. Celkem shromaždištěm v Radiotrhu prošlo více než 45 tisíc lidí.
 
Z areálu Radiotrhu pak pod dohledem pořádkové policie a četnictva většinou brzy ráno odcházeli ulicí Veletržní na nádraží Praha-Bubny, odkud odjížděly vlakové transporty. V budově nádraží (dnes hodně zchátralé) se připravuje otevření památníku - viz Památník ticha a před budovou bylo instalováno dílo sochaře A. Veselého „Brána nenávratna“.

První transport Židů z Prahy byl vypraven 16. října 1941 do Lodže (1000 lidí, válku přežilo 28 z nich). Do Terezína první transport 342 mužů Aufbaukommanda, kteří měli připravit tábor pro ostatní, vyjel z Prahy 24. listopadu 1941. Z Brna první transport do Terezína dorazil 2. prosince 1942, z Plzně 18. ledna 1942. Celkem bylo z Protektorátu Čechy a Morava do Terezína deportováno 73 608 českých Židů, z nichž naprostá většina byla poté odvezena do vyhlazovacích táborů. Válku přežilo 9972 protektorátních Židů deportovaných do Terezína.

Dále bylo do Terezína deportováno: území odstoupeného pohraničí (Sudetská župa) 611 lidí, ze Slovenska 1447 lidí, z území staré Německé říše 42 104 lidí, z Gdaňsku 117 lidí, z Holandska 4897 lidí, z Maďarska 1150 lidí a z území původního Rakouska 15 254 lidí.

Transporty Židů z protektorátu přímo na východ
Transport
Odkud
Datum
Kam
Počet lidí
Přežilo válku
  Ostrava
17. 10. 39
26. 10. 39
Nisko
1291
123
A
Praha
16. 10. 41
Lodž
1000
28
B
Praha
21. 10. 41 Lodž
1000
80
C
Praha
26. 10. 41
Lodž
1000
51
D
Praha
31. 10. 41
Lodž
1000
62
E
Praha
3. 11. 41
Lodž
1000
40
F
Brno
26. 11. 41
Minsk
1000
12
AAh
Praha
10. 6. 42
Ujazdów
1000
1
Eu
Praha
27. 10. 41
Osvětim
18
 -

Transporty Židů z protektorátu do Terezína
Označení transportu
Odkud
Příjezd do Terezína
Počet lidí
Zahynuli v Terezíně
Zahynuli v jiném táboře
Přežili v Terezíně
Přežili v jiném táboře
Ak Praha 24. 11. 41  342  248  22  55 
Praha 30. 11. 41  1000  24  866  15  90 
Brno 2. 12. 41  1000  43  837  37  82 
Praha 4. 12. 41  1000  27  727  47  180 
St Praha 4. 12. 41  23  15 
Brno 5. 12. 41  1000  23  909  31  34 
Praha 10. 12. 41  1000  28  836  46  84 
Praha 14. 12. 41  1000  49  722  111  109 
Praha 17. 12. 41  1000  33  869  39  51 
Plzeň 18. 1. 42  1000  145  780  44  28 
Plzeň 22. 1. 42  1000  27  911  28  34 
Plzeň 26. 1. 42  604  102  432  38  30 
Brno 28. 1. 42  1000  41  870  36  37 
Praha 30. 1. 42  1000  52  851  45  46 
Praha 8. 2. 42  1000  51  865  39  40 
Praha 12. 2. 42  1000  96  813  53  32 
Kladno 22. 2. 42  800  72  672  17  38 
Kladno 26. 2. 42  823  65  690  29  36 
Ac Brno 19. 3. 42  1000  86  867  15  25 
Ad Brno 23. 3. 43  1000  209  741  27  21 
Ae Brno 29. 3. 42  1000  220  718  38  22 
Af Brno 31. 3. 42  1000  211  710  45  32 
Ah Brno 4. 4. 42  1000  84  853  21  39 
Ai Brno 8. 4. 42  923  66  769  41  34 
Akb České Budějovice 18. 4. 42  909  79  799  15  13 
Am Praha 24. 4. 42  1000  49  888  28  32 
Ao Praha 28. 4. 42  1000  22  905  28  43 
At Praha 7. 5. 42  1000  41  909  31  15 
Au Praha 12. 5. 42  1000  61  875  37  25 
Au-1 Praha 15. 5. 42  1000  46  885  41  26 
Av Třebíč 18. 5. 42  720  65  613  27  11 
Aw Třebíč 22. 5. 42  650  70  563 
AAa Brno 27. 5. 42  81  57  10 
AAb Kolín 5. 6. 42  744  56  642  25  19 
AAc Kolín 9. 6. 42  724  50  642  18  13 
AAd Kolín 13. 6. 42  734  59  610  45  17 
AAe Praha 20. 6. 42  1000  203  725  47  20 
AAf Olomouc 26. 6. 42  900  60  792  18  29 
AAg Olomouc 30. 6. 42  900  70  776  30  22 
AAl Praha 2. 7. 42  1000  95  806  52  42 
AAm Olomouc 4. 7. 42  900  76  770  30  20 
AAn Praha 6. 7. 42  1000  279  672  41 
AAo Olomouc 8. 7. 42  745  59  605  46  34 
AAp Praha 9. 7. 42  1000  303  655  32 
AAq Praha 13. 7. 42  1000  266  681  44 
AAr Praha 16.7.42 1000  186  732  54  27 
AAs Praha 20. 7.42 1000  187  772  26 
AAt Praha 23. 7. 42  1000  51  895  30  19 
AAu Praha 27. 7. 42  1000  50  877  30  40 
AAv Praha 30. 7. 42  1000  52  879  33  29 
AAw Praha 3. 8. 42  1000  39  884  42  32 
Ba Praha 10. 8. 42  1460  53  1244  56  98 
Bd Praha 4. 9. 42  1000  52  891  32  20 
Bf Praha 8. 9. 42  1000  41  829  63  65 
Bg Praha 12. 9. 42  1000  22  864  68  43 
JB I  Panenské Břežany 15. 9. 42  51  - 32  14 
Bh3 Ostrava 18. 9. 42  860  30  793  17  18 
Bi Ostrava 22. 9.42 860  62  760  20  16 
Bl Ostrava 26. 9. 42  860  37  783  23  16 
Bm Ostrava 30. 9. 42  862  29  753  40  34 
JB II Panenské Břežany 21. 10. 42  10  - -
Ca Praha 24. 10. 42  1000  104  796  51  44 
Bz Tábor 12. 11. 42  650  85  529  16  18 
Cb Tábor 16. 11. 42  617  63  515  22  17 
Cc Praha 20. 11. 42  1000  68  775  55  99 
Cd Klatovy 26. 11. 42  650  78  534  16  22 
Ce Klatovy 30. 11. 42  619  63  521  14  20 
JB III Panenské
Břežany
1. 12. 42  - -
Cf Pardubice 5. 12. 42  650  80  526  23  20 
Cg Pardubice 9. 12. 42  606  73  486  20  27 
Ch Hradec Králové 17. 12. 42  650  83  510  26  29 
Ci Hradec Králové 21. 12. 42  548  61  436  19  30 
Ck Praha 22. 12. 42  1000  105  752  64  79 
Cl Mladá Boleslav 13. 1. 43  550  61  461  24 
Cm Mladá Boleslav 16. 1. 43  491  41  435 
Cn Uherský Brod 23. 1. 43  1000  114  803  42  39 
Co Uherský Brod 27. 1. 43  1000  110  825  24  38 
Cp Uherský Brod 31. 1. 43  837  90  693  45 
Cv II Plzeň-Bory 25. 2. 43  13  - - - -
Cv Praha 6. 3. 43  1021  70  710  125  112 
Cw Praha 9. 3. 43  84  49  16  13 
Cx Praha 22. 3. 43  51  44 
Cy Praha 9. 4. 43  149  10  84  36  18 
Cz Praha 30. 4. 43  47  20  19 
Da Praha 8. 5. 43  - - - -
Db Praha 13. 5. 43  56  - 34  16 
Dc Praha 9. 6. 43  175  15  107  33  17 
Dd Praha 12. 6. 43  15  -
Df Ostrava 30. 6. 43  72  33  25  10 
Dg Brno 1. 7. 43  60  10  26  11  13 
De Praha 5. 7. 43  603  33  456  44  62 
Dh Praha 8. 7. 43  485  15  393  32  42 
Di Praha 13. 7. 43  838  10  639  103  80 
Dk Praha 15. 7. 43  30  21 
Do Praha 11. 9. 43  53  34 
Dn Lípa 14. 9. 43  84  - 51  24 
Dp Praha 29. 10. 43  17  -
Dq Praha 8. 12. 43  18 
Dt Praha 10. 1. 44  162  38  101  15 
Dt II Praha 11. 1. 44 
Dt III Praha 11. 1. 44 
Du Praha 28. 1. 44  26  - 15 
Dv Praha 25. 2. 44  18  -
Dw Praha 21. 3. 44  17 
Dy Praha 26. 4. 44  20  11  -
Ec Praha 17. 5. 44  24  - 13 
Ed Praha 16. 6.44 25  15  -
Ee Praha 21. 7. 44  17  - 12  -
Ef Praha 18. 8. 44  51  26  21 
Ei Praha 8. 9. 44  13  - -
Fa Praha 17. 11. 44  40  - - 40  -
Fc Praha 26. 1. 45  13  - 12  -
Ez z různých měst 292  12  185  49  32 
AE1 Praha 31. 1. 45  1056  - 1055  -
AE2 Praha 4. 2. 45  895  - 891  -
AE3 Praha 11. 2. 45  761  - 759  -
AE5 Lípa 15. 2. 45  55  - - 55  -
AE4 Praha 25. 2. 45  520  - 511  -
AE6 Ostrava 4. 3. 45  53  - 51  -
AE7 Olomouc 7. 3. 45  53  - 49  -
AE8
Praha 15. 3. 45
122
1
-
121
-
AE9 Praha 16. 3. 45  139
- -
139
-
Celkem 73 608 6 213 57 083 6 875 3 097
Konkrétní jména zemřelých z jednotlivých transportů lze dohledat v databázi obětí na holocaust.cz

Židé byli dále v Praze internováni také v areálu Hagiboru, kde vznikl tábor s deseti baráky (tři pracovní, sedm obytných), ve kterých byli internováni partneři ze smíšených manželství z celého protektorátu a „židovští míšenci“. Byl zde internován např. i známý herec Oldřich Nový, který měl židovskou manželku. V lednu až březnu 1945 byli z Hagiboru všichni v několika transportech deportováni do Terezína.

Shromaždiště k transportům v ostatních městech:
 • Brno - ve škole v Merhautově ulici čp. 37 
 • České Budějovice - Täublova továrna, Průmyslová ulice čp. 384 
 • Hradec Králové - Obchodní akademie, Náměstí svobody 301
 • Kladno - Učitelský ústav Marie Egemové, ul. Víta Nejedlého 1575
 • Klatovy - Průmyslová škola, Nábřeží kpt. Nálepky 362 
 • Kolín - Měšťanská škola, Ovčárecká ulice 374 
 • Mladá Boleslav - hrad, Staroměstské náměstí 1
 • Pardubice - Obchodní akademie, Štefánikova 325 
 • Plzeň - Sokolovna ve Štruncových sadech
 • Olomouc - Měšťanská škola, Hálkova ulice 4 
 • Ostrava - škola na Habrmanově (Koperníkově) ul., Ostrava-Přívoz
  shromaždiště pro Transporty do Niska: Jízdárna Ostrava-Přívoz.
 • Tábor - Měšťanská škola Na Parkánech, Školní nám. 15 
 • Třebíč - Gymnázium, Masarykovo náměstí 9 
 • Uherský Brod - Gymnázium, Komenského ul. 169 


Prameny
 • K. Lagus - J. Polák, Město za mřížemi, Praha 1964
 • M. Kárný, Konečné řešení. Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha 1991
 • M. Kárný, Genocida českých Židů, Praha 1996
 • M. Kárný - J. Milotová (eds.), Protektorátní politika Reinharda Heydricha, Praha 1991
 • J. Padevět, Průvodce protektorátní Prahou, Praha 2013
 • Národní archiv, fond Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě
 • Holocaust.cz • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.