Život Rudolfa Hesse před letem do Británie

Dotaz: Život Rudolfa Hesse před letem do Británie
Tazatel: Alfons | Datum: 27. 2. 2007

Rád bych se dozvěděl něco o Rudolfu Hessovi, jeho život před vstupem do NSDAP, jakou úlohu měl v této straně a co ho vedlo k přeletu do Británie??

Autor: ja_62 | Datum: 8. 3. 2007

Historie Hessova života před vstupem do NSDAP je poměrně nedlouhá, a navíc přerušená první světovou válkou, do NSDAP vstoupil totiž již počátkem roku 1920 a brzy se stal vůdcem nacistického studentsva, od konce války totiž navštěvoval coby student politických věd mnichovskou universitu (Ludwig-Maximilians-Universität München) zejména přednášky profesora Karla Haushofera o geopolitice.

Rudolf Walther Richard Hess se narodil 26. dubna 1894 v egyptské Alexandrii jako nejstarší syn  obchodníka bavorského původu Fritze H. Hesse (rodina psala častěji své jméno jako Heß, ale je možná i varianta Hess), a do Německa se přestěhoval až v roce 1908. Vystudoval zde střední školu, evangelický internát v Bonnu, a jeho vzdělání, kterým měl podle záměrů otce pokračovat v rodinné obchodnické tradici, bylo pak na čas přerušeno první světovou válkou, v níž zpočátku sloužil u 7. bavorského dělostřeleckého pluku a později u 18. bavorského pěšího pluku, a svou kariéru zakončil v hodnosti poručíka u bavorské stíhací letky.

Během Hitlerova pokusu o puč v roce 1923 již velel skupině SA-manů, v jejichž čele se měl podílet na zatčení členů bavorské vlády, a po krátkém skrývání se ve Švýcarsku byl v roce 1924 odsouzen k patnácti měsícům vězení v pevnosti Landsberg am Lech, kde se stal osobním sekretářem Adolfa Hitlera, který mu zde i nadiktoval první část své knihy Mein Kampf. Poměrně často je vyslovována věrohodná spekulace, že geopolitické názory touto knihou zastávané jsou do značné míry ovlivněny právě Hessovým zprostředkováním některých myšlenek prof. Haushofera Hitlerovi.

Po propuštění z výkonu trestu (odpykal si pouze polovinu) se nadále pohyboval v okolí vedení NSDAP a Hitlera ačkoliv oficiálně nezastával žádnou stranickou funkci, až do prosince roku 1932 kdy se stává vedoucím Ústřední politické komise strany (jeho funkcí bylo dohlížet na činnost regionálních organisací strany).

Po nacistickém uchopení moci 30. ledna 1933 byl 1. října 1933 jmenován říšským ministrem bez portefeuille a již předtím 21. dubna 1933 zástupcem Adolfa Hitlera pro vedení NSDAP (Stellvertreter des Führers). Současně se stal SS-Obergruppenführerem.

Poté jeho kariéra spíše stagnovala a jako zástupce Vůdce de facto vykonával pouze rutinní správu strany, ačkoliv v únoru 1938 se stal i členem tajné kabinetní rady a v září 1939 Výboru ministrů pro obranu Říše (užšího kabinetu). Jako takový se podílel na obecném formulování politiky Třetí říše, ale postrádal jakoukoliv konkrétní exekutivní působnost.

V projevu z 1. září 1939 byl Hitlerem prohlášen za alternativního nástupce ve funkci Vůdce, pro případ smrti Hitlera nebo Hermanna Göringa, Hitlerova designovaného nástupce.

Pokud jde o přesnou motivaci jeho letu do Británie, existují různé spekulace, leč faktem zůstává pouze to, že ať se k tomu rozhodl z jakýchkoliv konkrétních důvodů, pravděpodobné se jeví pouze to, že přelet do Británie, ať už šlo o jeho nebo cizí nápad (k spekulacím a konspirativním teoriím okolo ní např. též tuto recensi knihy Hugha Thomase), podnikl skutečně v naději na uzavření separátního míru mezi Německem a Velkou Británií. Britský autor Martin Allen, v publikaci Podraz na Hitlera a Hesse (The Hitler-Hess Deception, česky vydalo nakladatelství Jota v roce 2003) zastává názor, že k Hessovu letu do Velké Británie došlo s Hitlerovým ne-li souhlasem tedy alespoň vědomím, jako výsledku předchozího úsilí britských tajných služeb (zejména SOE) snažících se přesvědčit nacisty o existenci vlivné skupiny britských osobností veřejného života ochotné uzavřít mír s Německem, nicméně tento názor není všeobecně přijímaný a většinou historiků je tato možnost považována za nedostatečně doloženou.

Zjištění přesných pohnutek jež Hesse k jeho činu vedly je tedy patrně dosti nesnadné, neodhalí-li v budoucnu případné nové skutečnosti archivy britské vlády. Ty mohou dosud, jelikož Hess zemřel v roce 1987, některé dokumenty skrývat po dobu třiceti let od jeho úmrtí, tedy do roku 2017, nicméně není zdaleka jisté, zda ještě obsahují nějaké dosud nezveřejněné dokumenty vztahující se k jeho letu do Skotska.

Během zkoumání Hessova duševního stavu během Norimberského procesu bylo konstatováno, že jde o hysterickou a nevyrovnanou osobnost (například jeho amnesie byla posouzena jako částečně skutečná, částečně simulovaná ve snaze získat výhody v procesu, což on sám někdy přiznával, někdy ovšem měnil svůj postoj a prohlašoval ji jako celek za simulovanou aby, jak tvrdil, zmátl věznitele, a také, dle posudku psychiatrů, aby zakryl slabost kterou v tom, že trpí ztrátou paměti, spatřoval), fixovanou na Hitlera, snadno podléhající vnějším vlivům a někdy bez dostatečného zakotvení v realitě - podle zjištění psychiatra Douglase M. Kelleyho, interpretovaném v díle 22 cells of Nuremberg (česky vydalo v roce 1948 knihu Aventinum pod titulem Muži kolem Hitlera). • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.