Rudolf Hess a jeho tajemný let do Británie 10. května 1941 patří k nejzáhadnějším událostem 2. světové války. Dodnes nebylo objasněno, proč Hess letěl do Británe, s jakým cílem, na čí popud, zda o tom věděl Hitler nebo Churchill apod. Nyní byla konečně i do češtiny přeložena kniha známého vojenského lékaře Hugha Thomase (nedávno u nás vyšla i jeho kniha Dvojníci o tělech z berlínského bunkru), která zpochybňuje i základní obecně přijímanou tezi, že muž, který do Británie doletěl, byl vůbec Rudolf Hess. 

Připomeňme si základní fakta: Rudolf Hess odstartoval 10. května 1941 z Augsburgu s Messerschmittem Bf 110. Jeho cílem bylo skotské sídlo vévody z Hamiltonu, který měl být příznivcem smírného vyrovnání s Němci. Přes Hamiltona, který měl kontakty na Churchilla, chtěl Hess údajně vyjednávat o uzavření míru mezi oběma státy. V noci z 10. - 11. května skutečně „přistálo“ letadlo asi 50 km od Hamiltonova sídla. Pilot byl zadržen a představil se jako kapitán Alfred Horn, až později o sobě prohlásil, že je Rudolf Hess. Při mnoha výsleších se ukázalo, že jeho údajné mírové plány byly pouze nereálné a zcela obecné návrhy. Do konce války byl držen v izolaci a v roce 1945 byl postaven před norimberský tribunál, kde byl obžalován z přípravy války a jiných zločinů. Během procesu se choval velice podivně, nepoznával své bývalé kolegy, na nic si nevzpomínal. Nakonec byl odsouzen k doživotnímu pobytu ve špandavské věznici, kde byl až do své podivné smrti v roce 1987.

Thomas se domnívá, že muž, který do Skotska přiletěl, vůbec nebyl Hess, argumenty pro své tvrzení má několikerého druhu. Jednak technické a jednak lékařské.

Rudolf Hess za 1. světové války prodělal několik zranění a jednou téměř zemřel, když mu byla prostřelena levá plíce. Složitým lékařským zákrokem mu byl zachráněn život, ale na jeho hrudi zůstala patrná jizva.

Thomas se v sedmdesátých letech stal jedním z lékařů, kteří měli Hesse ve Špandavě na starost a několikrát si mohl prohlédnout jeho hruď. Muž držený ve Špandavě žádnou stopu po průstřelu plic NEMĚL. To potvrdily i rentgenové snímky jeho hrudi.

Aby se přesvědčil, že tvrzení o tom, že Hess skutečně prodělal za 1. světové války průstřel plic, je pravdivé, nechal si Thomas z berlínského archivu poslat kartu se záznamy o Hessových válečných zraněních, která zranění potvrdila. Stejně tak staré válečné zranění potvrdila i Hessova manželka a příbuzní.

Druhým Thomasovým argumentem pro to, že muž, který přiletěl do Skotska, nebyl Hess, bylo letadlo Bf 110. Na fotografiích Hessova v Augsburgu startujícího letadla je jasně vidět, že nemělo přídavné nádrže, bez kterých by nemohlo do Skotska doletět. Dalším argumentem jsou lišící se identifikační kódy letadel. Letadlo s nímž skutečný Hess v Augsburgu 10. května 1941 startoval mělo označení NJ+C11, zatímco letadlo, které havarovalo ve Skotsku mělo označení NJ+OQ. Všechna letadla NJ+OQ měla základnu v dánském Aalborgu.

Zde by se ovšem dalo namítnout, že fotografie Hessova startujícího letadla nemusí být zrovna z 10. května, nebo že byla vyfocena ještě před přidáním přídavných nádrží. Podle Thomase jsou ale těžko zpochybnitelná následující fakta:

  • Rudolfu Hessovi byla za 1. světové války prostřelena levá plíce
  • Muž držený ve Špandavě žádný průstřel plic nikdy neměl, jak potvrdily dvě nezávislé pitvy v roce 1987
To, že vězněný muž nebyl skutečný Hess, by podle Thomase vysvětlovalo jeho předstírání ztráty paměti i jeho dlouhodobé podivné chování, které vedlo několik psychiatrů k diagnóze schizofrenie. Přitom skutečný Hess před válkou žádnou psychickou poruchou netrpěl.

Pokud přijmeme tato fakta, naskýtá se samozřejmě logická otázka, co se stalo se skutečným Hessem a proč byl do Skotska poslán jeho dvojník? Thomas předkládá následující teorii: v rámci jakéhosi Himmlerova spiknutí byl skutečný Hess nad mořem sestřelen a do Skotska doletělo letadlo z Dánska s jeho dvojníkem. Podle Thomase Himmler už v roce 1941 chtěl Hitlera vyhodit ze sedla, proto když se dověděl o Hessově plánu na vyjednávání, nechal jeho letadlo sestřelit a do Skotska poslal jeho dvojníka, který měl ve vhodnou chvíli navrhnout, že by se mír měl uzavřít spíše s Himmlerem v čele říše než s Hitlerem.

Toto vysvětlení se mi zdá hodně fantastické a krkolomné, navíc si nemyslím, že by existovaly nějaké doklady toho, že se „věrný Heinrich“ v roce 1941 snažil o nějaké protihitlerovské spiknutí. I sám autor přiznává, že jak to skutečně bylo, se asi už nezjistí.

Autor je přesvědčen, že britská vláda dobře věděla, že ve vězení není pravý Hess. V anglickém originálu se kniha jmenuje Hess: Příběh dvou vražd. První vraždou myslí Thomas sestřelení skutečného Hesse v roce 1941 a druhou vraždou podivnou smrt špandavského vězně v roce 1987 (údajně se oběsil). Na základě rozboru pitevních protokolů se Thomas domnívá, že vězeň ve Špandavě byl uškrcen, zřejmě ze strachu, aby něco nevyzradil, protože krátce před smrtí začal ruským strážím něco zvláštního „nesouvisle povídat“.

Jak to bylo doopravdy, se skutečně asi už nikdo nedozví.