Ehrenkreuz der deutschen Mutter (Mutterkreuz)

Dotaz: Ehrenkreuz der deutschen Mutter (Mutterkreuz)
Tazatel: Petr Kolář | Datum: 21. 5. 2008

Kříže Mutterkreuz, zlatý, stříbrný, bronzový. Za kolik dětí byly udíleny matkám?

Autor: Jakub Skalický | Datum: 22. 5. 2008
Dobrý den,

das Ehrenkreuz der deutschen Mutter (zkráceně Mutterkreuz, česky přibližně Čestný kříž německé matky) bylo vyznamenání udělované za doby Třetí říše árijským matkám s více dětmi. Nacisté krátce po převzetí moci oficiálně zavedli Den matek, od roku 1923 v Německu protlačovaný zpočátku květináři a posléze organizací Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundung. První pompy se německé matky dočkaly třetí květnové neděle roku 1934 — nacisté do svátku zakomponovali i myšlenku panské rasy a ocenění žen, které porodily velký počet dětí; tedy v nacistickém systému „dobře plnících“ svou úlohu matky. Mimo ztělesnění propagandistického hesla „Svatá by nám měla být každá matka německé krve“ (Heilig soll uns sein jede Mutter deutschen Blutes) nacisté doufali, že tím také zvýší porodnost (a tedy i počet „árijců“).

Aby však toto uznání nabylo nějaké konkrétní formy, bylo 16. prosince 1938 z popudu vedení NSDAP zavedeno nové vyznamenání, právě výše zmíněný Mutterkreuz. Ten měl tři stupně:

 • bronzový (alespoň čtyři žijící děti)
 • stříbrný (alespoň šest žijících dětí)
 • zlatý (alespoň osm žijících dětí)

a byl (alespoň titulárně) udělován samotným Hitlerem jako „viditelný znak díků německého národa matkám majícím mnoho dětí“ (sichtbares Zeichen des Dankes des Deutschen Volkes an kinderreiche Mütter). Byla vytvořena přesná pravidla pro udělování (podmínky zahrnovaly prokazatelný árijský původ ženy a také její muž nesměl být cizinec, o „neárijci“ nemluvě), průběh samotného ceremoniálu, kontrolu „árijskosti“ apod.


Podoba vyznamenání a pamětního listu

Podobou Mutterkreuz připomínal Eisernes Kreuz, vojenské vyznamenání — docela podle nacistické* filozofie: „žena prolévá krev při šestinedělí a muž na bojišti“. V roce 1939 obdrželo Mutterkreuz na tři miliony žen, k 30. září 1941 se toto číslo zvýšilo na 4,7 milionu.


* Podobný postoj zastávali fašisté obecně, Mussolinimu je připisován výrok: „Válka je pro muže tím, čím je pro ženu mateřství“.

Pro více podrobností viz např. Muttertag und Mutterkreuz [online] • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.