Členění divize

Dotaz: Členění divize
Tazatel: mk | Datum: 18. 11. 2010

Hodně čtu o divizích, brigádách, armádách, svazků armád, frontech, atd. Má číslování těchto útvarů nějakou logiku (jde to posloupně)? Zvyšuje se počet divizí v době války na úkor početního stavu? Pokud by byla zdecimována kompletní divize, tak zaniká, nebo je doplněna a pokračuje pod původním označením? Dá se říci, že divize je natolik samostatný útvar, že má samozřejmě vojsko, které se účastní bojů a pak zdravotníky, kuchaře, opravnu vozidel, spojaře, ženisty a vše další co potřebují? Můžete uvést nějaký přiklad rozčlenění divize?

Autor: Glynwed | Datum: 26. 11. 2010
Dobrý den, co se týká vojenských svazků obecně, jejich číslování je většinou posloupné, a to hlavně v případě mírové armády. Existují tedy prapory (ženijní, protitankové,...), pluky (pěší, dělostřelecké,...), brigády (tankové, střelecké,...), divize (pěší, horské, tankové,...) a sbory, které jsou číslovany v řadě od 1 do x (dle počtu svazků). Oproti tomu armády nebo skupiny armád se tvoří většinou až po mobilizaci a jejich označování může být jak číselné, tak slovní (např. polská Armia Kraków / německá Heeresgruppe Nord / sovětský Jihozápadní front,...).

Co se týká tvoření nových jednotek po mobilizaci, není to na úkor početního stavu, ba právě naopak. Divize mírového vojska jsou doplněny záložníky na plné (bojové) počty a ze zbylých záložníků a nových branců jsou pak tvořeny další divize. Jejich číslování pak obvykle bývá trochu odlišné (např. mají číslování od 100 výše apod.), ale znovu zde platí jistá číselná posloupnost. Některé divize vznikaly také "dělením" – tedy že z několika aktivních divizí je vyčleněna např. rota/prapor, které doplněné o nováčky posloužily k vytvoření praporů/pluků nové divize.

V případě zničení/zdecimování původní divize může dojít k těmto případům:
1. Jednotka je oficiálně rozpuštěna a přeživší vojáci jsou zařazeni k jiným divizím.
2. Ke zbytku divize jsou přiřazeni noví rekruti a jednotka je znovu obnovena.*)
3. Divize je sice rozpuštěna, ale z nových jednotek je vytvořena divize nová, která obdrží číslo divize původní (takto byly obnoveny hlavně německé divize zničené u Stalingradu).**)

Divize je taktický svazek, který má být schopen samostatně vyplnit zadaný bojový úkol. Proto disponuje nejenom bojovými jednotkami, ale také týlovými útvary. Pro názornost se můžete podívat na složení německé tankové divize z roku 1941 nebo na organizaci jednotek americké armády.

*) Atypickým případem je americká 106. pěší divise, která ztratila v Ardenách dva ze tří pěších pluků – byly jí přiděleny dva nové, zatímco pluky s označením původních byly rekonstituovány v týlu.

**) V praxi se někdy užívalo přečíslování stávající formace – např. britská 51st (Highland) Division byla po zániku ve Francii v červnu 1940 obnovena přečíslováním druholiniové 9th (Highland) Division. • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.