Americké pozemní síly

Autor: Dzin | Datum: 30. 7. 2003

Snad žádná armáda neprodělala během tak krátké doby takový bouřlivý vývoj, jako armáda USA (US Army). Z malé nepočetné a špatně vyzbrojené o počtu asi 150 tisíc mužů v roce 1941 na mohutnou a moderní sílu o počtu asi 6 milionů mužů v roce 1945. Toto je stručný přehled jejích pozemních sil.

US Army se dělila na tři základní složky:

 • Armádní pozemní síly (Army Ground Forces - AGF) - těmi se zabýváme v tomto textu
 • Armádní letectvo (Army Air Forces - AAF)
 • Armádní týlová služba (Army Service Forces - ASF)

Nejvyšší organizační jednotkou Amerických pozemních sil byla Skupina armád (Army Group). Na nižším stupni byla armáda (Army). Skupina armád obsahovala 2-3 armády. Ty se dále dělily do sborů (Corps), zpravidla 3-4 a sbor obsahoval 3-5 divizí (Division). Další menší jednotky byly pluk (Regiment), prapor (Battalion), rota (Company), četa (Platoon) a družstvo (Section).

US Army měla 5 různých druhů divizí: tankové, pěší, jízdní, horské a vzdušně výsadkové.

Tanková divize (Armored Division)

Měla dva organizační typy: lehkou a těžkou. Původním typem z roku 1942 byla těžká divize, od roku 1943 se staly standardem lehké divize.

Lehká tanková divize:

 • celkem 10 610 mužů
 • 3 tankové prapory (každý s 54 tanky M4, 6 tanky M4/105 a 17 tanky M5 nebo M24)
 • prapor obrněné pěchoty (1037 mužů)
 • 3 obrněné dělostřelecké prapory (54 samohybných houfnic M7)
 • jízdní průzkumnou eskadronu (17 tanků M5 nebo M24 a 52 průzkumných vozidel M8 nebo M20)
 • obrněný ženijní prapor
 • obrněný zdravotní prapor
 • dílenský prapor
 • spojovací a velitelskou rotu
 • 3 bojová velitelství
 • četu vojenské policie a velitelství divize.

Těžká tanková divize měla:

 • celkem 14 620 mužů
 • 2 tankové pluky (každý se 108 tanky M4 a 71 tanků M5 nebo M24)
 • pluk obrněné pěchoty (2389 mužů)
 • průzkumný prapor (22 tanků M5 nebo M24 a 52 průzkumných vozidel M8 nebo M20)
 • 2 bojová velitelství.
Ostatní jednotky byly stejné jako u lehké divize.

Jako těžké tankové divize byly organizovány pouze 1., 2. a 3. tanková divize; 1. tanková divize byla na podzim 1943 přeorganizována na lehkou, zbylé dvě zůstaly v nezměněné podobě do konce války.

Pěší divize (Infantry Division)

Pěší divize měla:

 • celkem 14 253 mužů
 • 3 pěší pluky (každý 3 257 mužů, 6 houfnic ráže 105mm a 12 protitankových děl ráže 57mm)
 • 4 dělostřelecké prapory (3 s 12 houfnicemi 105mm a 1 s 12 houfnicemi 155mm)
 • ženijní prapor
 • průzkumný oddíl
 • velitelskou, dílenskou, týlovou a spojovací rotu
 • četu vojenské policie

Vzdušná výsadková divize (Airborne Division)

Tento typ divize prošel největším vývojem, v roce 1943 měla 8 356 mužů, v roce 1944 10 314 mužů a v roce 1945 už 13 906 mužů.

Složení z roku 1944:

 • celkem 10 314 mužů
 • 3 výsadkové pluky (každý 1824 mužů)
 • pluk kluzákové pěchoty (1628 mužů a 9 protitankových děl 57mm)
 • 3-4 dělostřelecké prapory (každý 12 houfnic 75mm)
 • výsadkový protiletadlový/protitankový prapor (24 protitankových děl 57mm a 36 protiletadlových kulometů 12.7mm)
 • výsadkový ženijní prapor
 • velitelskou, zdravotní, spojovací, dílenskou a týlovou rotu
 • četu vojenské policie.

Jízdní divize (Cavalry Division)

 • 13 258 mužů ve dvou jízdních brigádách, každou se dvěma jízdními pluky
 • 4 dělostřelecké prapory
 • ženijní, zdravotní, týlovou, průzkumnou a spojovací eskadronu
 • velitelský, spojovací a protitankový oddíl

Jednalo se organizačně o pěší divizi, která si ponechala jezdecké názvosloví jednotek.

Horská divize (Mountain Division)

 • 13 468 mužů a 5 240 mul
 • 3 horské pluky (každý 3039 mužů)
 • 3 dělostřelecké prapory (každý 12 houfnic 75mm)

Ostatní jednotky byly stejné jako u pěší divize.

Nasazení Amerických pozemních sil

Skupiny armád Amerických pozemních sil - za války byly utvořeny 4 skupiny armád:

 • 12. skupina armád (1., 3. a 9. armáda) nasazena v západní Evropě
 • 6. skupina armád (7. americká armáda a 1. francouzská armáda) nasazena v západní Evropě
 • 15. skupina armád (5. americká a 8. britská armáda) nasazena v Itálii
 • 18. skupina armád (1. britská armáda, II americký a XIX. francouzský sbor) nasazena v Tunisu

První dvě skupiny armád byly pod americkým velením. 15. skupina armáda byla do listopadu 1944 pod britským velením, poté přešla pod americké. 18. skupina armáda byla pod britským velením po celou dobu existence.

Armády Amerických pozemních sil - za války bylo vytvořeno 8 armád:

 • 1. armáda (od 6.6. 1944 v západní Evropě)
 • 3. armáda (od 1. 8. 1944 v západní Evropě)
 • 5. armáda (od 9.9. 1943 v Itálii)
 • 6. armáda (od ledna 1943 v Pacifiku)
 • 7. armáda (od 10.7. 1943 na Sicílii a od 15.8. 1944 v západní Evropě)
 • 8. armáda (od února 1945 v Pacifiku)
 • 9. armáda (od 22.9. 1944 v západní Evropě)
 • 10. armáda (od 1.4. 1945 v Pacifiku)

Sbory Amerických pozemních sil

 • V severní Africe I. tankový sbor (listopad 1942-červen 1943-rozpuštěn) a II. sbor (listopad 1942-červen 1943).
 • V Itálii II. sbor (od července 1943), IV. sbor (březen 1944) a VI. sbor (září 1943-červenec 1944).
 • V Pacifiku I. sbor (září 1942), X. sbor (červenec 1944), XI. sbor (březen 1944), XIV. sbor (leden 1943) a XXIV. sbor (říjen 1944).
 • V západní Evropě III. sbor (září 1944), V. sbor (červen 1944), VI. sbor (srpen 1944), VII. sbor (červen 1944), VIII. sbor (červen 1944), XII. sbor (červenec 1944), XIII. sbor (září 1944), XV. sbor (červenec 1944), XVI. sbor (říjen 1944), XVIII. sbor (srpen 1944), XIX. sbor (červen 1944), XX. sbor (červenec 1944), XXI. sbor (září 1944) a XXII. sbor (listopad 1944).

Divize Amerických pozemních sil

Tankové divize - za války bylo bojově nasazeno 16 tankových divizí:

 • v severní Africe 1. (11.1942 - 6.1943) a 2. tanková divize (11.1942 - 6.1943)
 • v Itálii 1. (10.1943) a 2. (7.1943-8.1943) tanková divize.
 • v západní Evropě 2. (6.44), 3. (6.44), 4. (7.44), 5. (7.44), 6. (7.44), 7. (8.44), 8. (1.45), 9. (10.44), 10. (9.44), 11. (12.44), 12. (11.44), 13. (1.45), 14. (10.44), 16. (2.45). a 20. (2.45) tanková divize.

Pěší divize - za války bylo bojově nasazeno 66 pěších divizí:

 • v severní Africe 1. (11.42-6.43), 3. (11.42-6.43), 9. (11.42-5.43) a 34. (11.43-6.43) pěší divize.
 • v Itálii 1. (7.43-10.43), 3. (7.43 - 5.44), 9. (7.43 -8.43), 34. (9.43), 36. (9.43), 85. (3.44), 88. (2.44), 91. (6.44) a 92. (8.44) pěší divize.
 • v Pacifiku 6. (2.44), 7. (4.43), 24. (2.44), 25. (12.42), 27. (11.43), 31. (6.44), 32. (9.42), 33. (2.44), 37. (6.43), 38. (11.44), 40. (3.44), 41. (12.42), 43. (7.43), 45. (7.43), 77. (6.44), 81. (9.44), 93. (5.43), 96 (10.44), Americal (10.42) a Filipínská (12.41-5.42) pěší divize.
 • v západní Evropě 1. (6.44), 2. (6.44), 3. (8.44), 4. (6.44), 5. (7.44), 8. (7.44), 9. (6.44), 26. (9.44), 28. (7.44), 29. (6.44), 30. (6.44), 35. (7.44), 42. (12.44), 44. (9.44), 63. (12.44), 65. (1.45), 66. (12.44), 69. (1.45), 70. (12.44), 71. (2.45), 75. (12.44), 76. (1.45), 78 (11.44), 79. (6.44), 80. (8.44), 83. (6.44), 84. (11.44), 86. (3.45), 87. (12.44), 89. (1.45), 90. (6.44), 94. (9.44), 95. (9.44), 97. (3.45), 99. (11.44), 100. (10.44), 102. (9.44), 103. (10.44), 104. (9.44) a 106. (12.44) pěší divize.

Vzdušně výsadkové divize - za války byly bojově nasazeny 4 vzdušně výsadkové divize:

 • v Itálii: 82. (7.43-2.44) vzdušně výsadková divize.
 • v Pacifiku 11. (11.44) vzdušně výsadková divize.
 • v západní Evropě 17. (12.44), 82. (6.44) a 101. (6.44.) vzdušně výsadková divize.

v Pacifiku byla od února 1944 nasazena 1. jízdní divize a v Itálii 10. horská divize (od listopadu 1944). Dále byly vytvořeny 2. jízdní divize, 13. vzdušně výsadková divize a 98. pěší divize, ty ale nebyly během války bojově nasazeny (ani jejich části).

Americké pozemní síly disponovaly také samostatnými jednotkami. Měly celkem:

 • 61 samostatných tankových praporů (14 nasazeno v Pacifiku a 47 v Africe a Evropě - 7 v severní Africe, 9 v Itálii a 36 v západní Evropě). Každý prapor měl celkem 53 tanků M4, 6 tanků M4/105 a 17 tanků M5 nebo M24.
 • 6 prozatímních čínsko-amerických tankových praporů nasazených v Barmě. Stejná organizace jako tankové prapory.
 • 67 protitankových praporů (6 v Pacifiku a 61 v Africe a Evropě - 8 v severní Africe, 9 v Itálii a 55 v západní Evropě). Každý měl 36 samohybných protitankových děl M10, M18 nebo M36 anebo 36 protitankových děl ráže 3 palce (76.2mm)
 • 28 průzkumných eskadron (1 v severní Africe, 2 v Itálii a 27 v západní Evropě) Každá měla 17 tanků M5 nebo M24 a 52 obrněných vozidel M8 nebo M20.
 • 6 praporů Rangers (1 v Pacifiku a 5 v Africe a Evropě - 1 v severní Africe, 3 v Itálii a 2 v západní Evropě). Každý prapor měl 516 mužů.
 • 307 samostatných polních dělostřeleckých praporů všeho druhu (v každém 6-12 houfnic ráže 240mm-75mm anebo 18 samohybných houfnic)
 • 306 samostatných protiletadlových praporů (16 děl ráže 90mm a 16 čtyřčat 12.7mm, nebo 32 děl 40mm a 62 čtyřčat 12.7mm, anebo 32 samohybných protiletadlových děl M5 (37mm + 2x12.7mm) a 32 samohybných protiletadlových čtyřčat M16 (12.7mm))
 • 82 samostatných stavebních pluků
 • 600 samostatných ženijních praporů.

Tankové a protitankové prapory v západní Evropě byly vždy přiděleny k tankové (protitankové prapory) či pěší (tankové i protitankové prapory) divizi. Každá divize měla přidělen i vlastní protiletadlový prapor.

Sestaveno na základě knihy: J. Kosina, Americké pozemní síly 1941-1945, Praha 1996


Komentáře

 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.