Ramenní nášivka americké 45. pěší divise

Dotaz: Ramenní nášivka americké 45. pěší divise
Tazatel: Vladimír | Datum: 28. 8. 2007

Je pravda, že americká 45. divize měla ve znaku hákový kříž?

Autor: ja_62 | Datum: 29. 8. 2007

Dobrý den, toto tvrzení není pravdivé, alespoň zcela jistě ne pro období druhé světové války.

Americká 45. pěší divise zprvu doopravdy používala, po své aktivaci coby jednotky Národní gardy v roce 1924, jako ramenní identifikační nášivky (Shoulder patch), symbolu zlaté, doprava orientované svastiky na červeném, na špici postaveném čtverci. Tento symbol byl převzat z ornamentiky původního obyvatelstva amerického jihozápadu (Apačové, Hopi, Navajo), neboť tato divise Národní gardy zahrnovala právě jednotky z jihozápadních členských států USA - Oklahoma, New Mexico, Colorado a Arizona. Zlato-červená (případně žluto-červená) barevná kombinace pak upomínala na minulost těchto území za španělské nadvlády. 

Přibližně v téže době došlo k přijetí svastiky (dle evropské heraldické terminologie zvané hákový kříž, skobový kříž, kříž krokvicový, nebo čtyřnožka, případně fylfot)  NSDAP, tehdy v zahraničí jen málo známou a mimo hranice Bavorska zcela bezvýznamnou německou politickou stranou. Když se tato strana stala v Německu stranou vládnoucí, získal celosvětově, vzhledem k jejímu programu, symbol svastiky postupně silně negativní konotace, a ačkoliv NSDAP používala černou svastiku v bílém kruhu na červeném poli, nebyl ani takto barevně odlišný symbol nadále divisí užíván.

Po nějaké době bez ramenní nášivky byla mezi různými návrhy 22. května 1939 vybrána nášivka zachovávající původní barevnou kombinaci, ale svastika na ní byla nahražena symbolem Thunderbird (hromového ptáka), opět vycházejícího ze symboliky původního obyvatelstva jihozápadních států USA. Podle tohoto symbolu se divisi jakož i jejím příslušníkům dostalo později za války přezdívky "The Thunderbirds". (Viz například tyto stránky divisního musea, případně stránky současné 45. brigády, nástupnické jednotky této divise).

V případě zájmu o informace k symbolice svastiky v nacistickém pojetí a spekulacím o jejím původu doporučuji tuto dřívější odpověď.

Závěrem je nutno podotknout, že symbol svastiky nebyl do období nastoupení vlády nacisty v Německu obecně spojen s nějakými negativními nebo rasisitickými ideami (i když podobně zaměřené skupiny ji již tehdy také často užívaly), a až po získání moci nacisty bylo od jeho užívání v demokratických státech upouštěno - například v roce 1936 opouští svůj symbol z první světové války (červenou svastiku v bílé, červeně lemované, pěticípé hvězdě) francouzská 3. eskadrila GB II/62. • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.