Identifikační známky

Z kapacitních důvodů je přijímání nových žádostí o identifikaci do odvolání pozastaveno.

  • Hledám výrazy s nejméně třemi znaky
    Lze použít operátorů AND, OR a NOT a libovolného uzávorkování. Přesný výraz skládající se z více slov (např. "U 56") lze uzavřít do uvozovek.

    Příklad: (USA OR (Velká AND Británie)) AND NOT (SSSR OR Německo) nalezne vše, co se týká USA nebo Velké Británie a současně ne Sovětského svazu nebo Německa.
Z kapacitních důvodů je přijímání nových žádostí o identifikaci pozastaveno.
Znovuzprovoznění předpokládáme na podzim 2018.
61-70 z 1677
<< 4 5 6 7 8 9 10 >>
Po
9./SS- A. A. u. E. R.

9./SS- A. A. u. E. R.

19. 4. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:447
Známka:9./SS- A. A. u. E. R.
Krevní skupina:A
Jednotka:9. Batterie / SS Artillerie Ausbildungs und Ersatz Regiment
Zařazení:SS / Waffen-SS
Nalezeno:- koupená známka -
9. Batterie / SS Artillerie Ausbildungs und Ersatz Regiment
9. baterie / dělostřelecký výcvikový a záložní pluk SS

Pluk vznikl v květnu 1943 přejmenováním stávajícího SS Artillerie Ersatz Regiment umístěného v Mnichově a byl převelen do Prahy-Ruzyně. Pluk se skládal ze dvou lehkých a jednoho těžkého oddílu (I., II. leichte, III. schwere Abteilung). Na přelomu let 1944/45 je k pluku přidělen ještě IV. (Olomouc) a V. (Chomutov) oddíl.

9. baterie by mohla být součástí III. oddílu.

Na rubu známky je vyraženo Waffen SS.
Stab.Fahr.Ers.Abt.8

Stab.Fahr.Ers.Abt.8

19. 4. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:42
Známka:Stab.Fahr.Ers.Abt.8
Jednotka:Stab / Fahr Ersatz Abteilung 8
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:Kutná Hora
Stab / Fahr Ersatz Abteilung 8
štáb / 8. vozatajský záložní oddíl

Oddíl byl vytvořen v srpnu 1939 ve městě Oels (dnes Oleśnica, Polsko), v lednu 1941 se přesunul do města Kolmar (dnes Colmar, Francie) a v říjnu 1942 se vrátil zpět do města Oels. V prosinci 1942 byl pak oddíl přesunut do města Wadowitz (dnes Wadowice, Polsko).
1.Kp. I.E.B. mot.8

1.Kp. I.E.B. mot.8

7. 4. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:2638
Známka:1.Kp. I.E.B. mot.8
Jednotka:1. Kompanie / Infanterie Ersatz Bataillon (mot.) 8
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:- koupená známka -
1. Kompanie / Infanterie Ersatz Bataillon (mot.) 8
1. rota / 8. pěší záložní prapor (mot.)

Prapor vytvořen v prosinci 1940 reorganizací (motorizací) stávajícího Infanterie Ersatz Bataillon 8, sídlícího ve městě Frankfurt/Oder (Wehrkreis III, Berlin). V listopadu 1942 je prapor přejmenován na Grenadier Ersatz Bataillon 8.
St.Kp.Gren.Ers.Btl. 697

St.Kp.Gren.Ers.Btl. 697

7. 4. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:1885
Známka:St.Kp.Gren.Ers.Btl. 697
Krevní skupina:A
Jednotka:Stamm Kompanie / Grenadier Ersatz Bataillon 697
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:Kroměříž
Stamm Kompanie / Grenadier Ersatz Bataillon 697
kmenová rota / 697. granátnický záložní prapor

Prapor vytvořen v listopadu 1942 přejmenováním stávajícího Infanterie Ersatz Bataillon 697, sídlícího jako okupační jednotka ve městě Verdun (Francie), v prosinci 1942 je převelen do města Diedenhofen (dnes Thionville, Francie) a v první polovině roku 1944 je rozpuštěn.
...KOMP. J. R. 309

...KOMP. J. R. 309

27. 3. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:239
Známka:...KOMP. J. R. 309
Jednotka:...Kompanie / Infanterie Regiment 309
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:Trutnov
...Kompanie / Infanterie Regiment 309
...rota / 309. pěší pluk

Pluk vytvořen v srpnu 1939 ve městě Guben (Wehrkreis III, Berlin) a přidělen k 208. Infanteriedivision, se kterou se v září 1939 účastní tažení proti Polsku a v květnu/červnu 1940 tažení proti Francii, kde následně plní okupační službu. Od února 1942 je divize nasazena na východní frontě. V říjnu 1942 je pluk přejmenován na Grenadier Regiment 309 a je stále součástí 208. Infanteriedivision, která na počátku září 1944 zaujímá spolu s 68. Infanteriedivision obranné pozice na přístupech k Dukelskému průsmyku. V září bojuje divize v okolí města Krosno, v září a říjnu v okolí města Jasło a v prosinci v okolí města Gorlice. V lednu 1945 byla divize převelena k XVII. Armee Korps a bojovala v okolí města Rimavská Sobota, v únoru je divize převelena do Slezska, kde až do konce války bojuje v prostoru jižně od Breslau (dnes Wrocław, Polsko). V květnu 1945 padly zbytky divize do sovětského zajetí v prostoru Turnov–Vrchlabí.
3./F. Ausb.Gr.R.619

3./F. Ausb.Gr.R.619

27. 3. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:159
Známka:3./F. Ausb.Gr.R.619
Jednotka:3. Kompanie / Grenadier (Feldausbildungs) Regiment 619
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:Havlíčkův Brod
3. Kompanie / Grenadier (Feldausbildungs) Regiment 619
3. rota / 619. granátnický (polní výcvikový) pluk

Pluk vytvořen v říjnu 1942 přejmenováním stávajícího Infanterie (Feldausbildungs) Regiment 619, který vznikl v září 1942 v jižním Rusku (okolí města Sumy) z příslušníků RAD. Pluk byl součástí 382. Infanterie (Feldausbildung) Division. V lednu 1943 je pluk přidělen k 27. Panzerdivision a v únoru 1943 je rozpuštěn.
J.G.Ers.Komp.(mot) 4

J.G.Ers.Komp.(mot) 4

27. 3. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:901
Známka:J.G.Ers.Komp.(mot) 4
Krevní skupina:A
Jednotka:Infanterie Geschütz Ersatz Kompanie (mot.) 4
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:- koupená známka -
Infanterie Geschütz Ersatz Kompanie (mot.) 4
4. záložní rota pěchotních děl (mot.)

Rota byla součástí Schützen Ersatz Regiment 4 a zajišťovala doplňky pro roty pěchotních děl (IG Kompanie) střeleckých pluků. V roce 1943 je rota přejmenována na Infanterie Geschütz Ersatz und Ausbildungs Kompanie (mot.) 4.

Schützen Ersatz Regiment 4 byl založen v prosinci 1940 ve městě Dresden (Wehrkreis IV, Dresden) přejmenováním stávajícího Infanterie Ersatz Regiment (mot.) 29 a měl zajišťovat doplňky pro jednotky 14. Panzerdivision. V květnu 1942 je pluk přejmenován na Kommandeur der Schnellen Truppen IV a v březnu 1943 na Kommandeur der Panzertruppen IV.
SCHÜTZ ERS BTL 2.(S.) 2.GEN.–EINH.

SCHÜTZ ERS BTL 2.(S.) 2.GEN.–EINH.

27. 3. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:4
Známka:SCHÜTZ ERS BTL 2.(S.) 2.GEN.–EINH.
Krevní skupina:A
Jednotka:2. Kompanie (Genesenden Einheit) / Schützen Ersatz Bataillon 2 (Schützen)
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:Karlovy Vary
2. Kompanie (Genesenden Einheit) / Schützen Ersatz Bataillon 2 (Schützen)
2. rota (rekonvalescentní jednotka) / 2. střelecký záložní prapor (střelecký)

Prapor vytvořen v srpnu 1939 ve Vídni (Wehrkreis XVII, Wien) pro potřeby 2. Panzerdivision. V srpnu 1941 se prapor přesunul do Hranic na Moravě a Valašského Meziříčí a v červenci 1942 je přejmenován na Panzergrenadier Ersatz Bataillon 2.
SS-NACHR,ERS,RGT

SS-NACHR,ERS,RGT

27. 3. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:18053
Známka:SS-NACHR,ERS,RGT
Jednotka:SS Nachrichten Ersatz Regiment
Zařazení:SS / Waffen-SS
Nalezeno:Benešov
SS Nachrichten Ersatz Regiment
Spojovací záložní pluk SS

Pluk založen v říjnu 1942 v Norimberku. Skládal se z telefonního (Fernsprech) a rádiového (Funk) oddílu umístěných v Norimberku a horského spojovacího (Gebirgs Nachrichten) oddílu umístěného ve městě Goslar. V listopadu 1943 je pluk rozpuštěn a posloužil k výstavbě SS Nachrichten Ausbildungs und Ersatz Abteilung 1-4.
FP. NR. 30311

FP. NR. 30311

21. 3. 2017 - Glynwed
Číslo vojáka:452
Známka:FP. NR. 30311
Jednotka:Stab / Infanterie Divisions Nachschubführer 101
Zařazení:WH - Heer
Nalezeno:- koupená známka -
Stab / Infanterie Divisions Nachschubführer 101
štáb / divizní zásobovací velitel 101

Štáb vznikl v říjnu 1940 v okolí Prahy jako velitelství týlových jednotek (motorizované a vozatajské zásobovací kolony) a je podřízen nově formované 101. leichte Infanteriedivision. Od června 1941 je divize nasazena do bojů na jižním úseku východní fronty a v červenci 1942 je divize přejmenována na 101. Jägerdivision. V září 1942 je štáb přejmenován na Kommandeur des Infanterie Divisions Nachschubtrupp 101. Divize zůstala na východní frontě až do května 1945, kdy ustoupila k Českým Budějovicím, kde přešla do amerického zajetí.
61-70 z 1677
<< 4 5 6 7 8 9 10 >>
Po
  • Home
  • > Identifikační známky