LT vz. 38 - PzKpfw 38(t)

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 4. 8. 1999

Lehký tank LT vz. 38 byl nejúspěšnější předválečnou československou tankovou konstrukcí a je pokládán za zřejmě nejlepší lehký tank počátku války.

Československá armáda se v říjnu 1937 rozhodovala, zda objedná další zhruba tři stovky tanků LT vz. 35, které byly sice pokročilé konstrukce, ale po provozní stránce ne zcela spolehlivé. Nakonec byla vypsána soutěž na nový lehký tank, který by nahradil dosavadní LT vz. 35.

Firma Škoda do soutěže přišla s vylepšenými verzemi tanku LT vz. 35 (Rek. I a Rek II.). Konkurenční ČKD nabídla vylepšenou verzi tanku LT vz. 34R a upravenou verzi úspěšného exportního tanku TNH (konstruktér ing. Alexej Surin) se silnějším motorem (tovární označení TNHPS). Ze zkoušek v březnu a dubnu 1938 vyšel vítězně tank TNHPS a 22. července 1938 byla podepsána objednávka na 150 těchto tanků pod armádním označením LT vz. 38. Předpokládalo se dodání 20 tanků do konce roku a zbytku v prvním čtvrtletí roku 1939. Tyto lhůty se pak ještě prodloužily. Prvních deset tanků bez výzbroje bylo hotovo až v polovině března 1939. Do případné války s Německem na podzim 1938 by bohužel tanky LT vz. 38 nezasáhly.

Tank LT vz. 38 měl velmi dobře vyváženou palebnou sílu, pancéřování i pohyblivost, byl jednoduchý na údržbu a vysoce spolehlivý. Podvozek se skládal ze čtyř velkých pojezdových kol potažených pryží, každá dvojice pojezdových kol byla samostatně zavěšená a odpružená listovými pery. Výzbroj tvořil kanón Škoda A7 ráže 37 mm a dva těžké kulomety vz. 37 ráže 7,92 mm. Kanón mohl na 500 metrů při kolmém dopadu střely prorazit 38 mm silný pancíř.


LT vz. 38 z Vojenského technického muzea v Lešanech

Po okupaci

Po okupaci Čech a Moravy německý Waffenamt (zbrojní úřad) projevil o tank LT vz. 38 zájem a Němci převzali celou v ČKD rozpracovanou objednávku 150 tanků. Výroba se naplno rozběhla  (ČKD bylo přejmenováno na Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik (BMM)) od 22. května 1939. Do německé armády byl tank zařazen pod označením Leichte Tank Muster 38 (L.T.M. 38) a od ledna 1940 jako Panzerkampfwagen 38(t) (PzKpfw 38(t), t = tschechisch). Celkem jich bylo vyrobeno v několika sériích 1396 a dalších 37 pro slovenskou armádu.

Výrobní série

 • Ausf. A (Ausf. = Ausführung, provedení) vyráběn od 22. května 1939 do 23. listopadu 1939. Oproti původním tankům vyráběným pro čs. armádu se lišily dodatečným pancéřování lafety kulometu. Tanky byly vybaveny německými radiostanicemi FuG 2 nebo FuG 5. Celkem vyrobeno 150 tanků série A.

 • Ausf. B - v červnu 1939 Němci u BMM objednali dalších 325 tanků, objednávka byla rozdělena do tří sérií. Série B se vyráběla od ledna do května 1940 v počtu 110 tanků. Tanky série B byly vybaveny světlometem Notek a modifikován byl kryt zaměřovače.

 • Ausf. C se vyráběl od května do srpna 1940 a bylo vyrobeno 110 kusů. Malými změnami bylo zjednodušení úchytu antény a umístění pancéřového prstence u základny věže. Pancéřování přední desky korby bylo zvýšeno z původních 25 mm na 40 mm.

 • Ausf. D se vyráběl od září do listopadu 1940 v počtu 105 kusů a víceméně se nelišil od Ausf. C. Na konci roku 1939 Němci objednali dalších 275 tanků a na začátku roku 1940 dalších 250.

 • Ausf. E se vyráběl od listopadu 1940 do května 1941 a bylo vyrobeno 304 kusů. Podstatnou změnou bylo zesílení čelního pancíře korby i věže na 50 mm. Boční stěny byly zesíleny na 30 mm. Spolu s dalšími úpravami tím došlo ke zvýšení hmotnosti tanku o skoro tunu na 10345 kg.

 • Ausf. F se vyráběl od května do října 1941 a bylo vyrobeno 250 kusů.

 • Ausf. S (S = Schweden) - jedná se o tanky původně určené pro Švédsko, které ale zabavila německá armáda. Švédsko o nákupu tanků TNH-Sv jednalo s ČKD od března 1939, smlouva o prodeji 90 tanků byla podepsána 21. března 1940. Tanky měly být vyráběny od června do října 1940. V červenci 1940 ale německá armáda celou sérii zabavila pro své potřeby. Protože tanky byly vyráběny podle původního čs. standardu LT vz. 38, byly pro Němce upraveny tak, aby zhruba odpovídaly sérii Ausf. E/F (šlo zejména o zesílení čelního pancéřování na 50 mm). Upravené tanky německá armáda převzala mezi květnem a říjnem 1941.

 • Ausf. G -  v roce 1941 Waffenamt objednal další dvě série tanků PzKpfw 38(t) po 500 vozech. Série G byla nakonec poslední, vyráběla se od října 1941 do června 1942 a bylo dokončeno celkem 306 tanků. Tanky se příliš nelišily od předchozí série, poněkud se zjednušila výrobní technologie a snížil se počet nýtových spojů.

V květnu 1942 Hitler přikázal ukončit výrobu tanků s 37 mm kanonem, které již na východní frontě nemohly čelit silnějším sovětským tankům. Protože podvozků verze G bylo vyrobeno 500, byl zbytek použit pro samohybná děla. Přebytečné vyrobené věže byly využity pro různá stálá opevnění.

Vývoj podvozku dále pokračoval pro různá samohybná děla a stíhače tanků - stíhače tanků Marder III (SdKfz 138 a 139), samohybná děla Grille (SdKfz 138/1)  průzkumné tanky TNH neue Ausführung a Aufklärungspanzer 38(t) (SdKfz 140/1), protiletadlové tanky Flakpanzer 38(t) (SdKfz 140) a nakonec stíhače tanků Hetzer.

Několik desítek tanků PzKpfw 38(t) bylo upraveno na velitelské PzBfWg 38(t).

Export a licenční výroba

Tank LT vz. 38 byl používán v několika evropských zemích. Ještě v březnu 1939 byl jeden prototyp testován v Británii, kde o něj ale neprojevili zájem. Větší úspěch měl tank ve Švédsku, v březnu 1940 švédská armáda objednala v BMM 90 tanků TNH-Sv, které ale nakonec zabavil pro své potřeby Wehrmacht. Situace byla vyřešena prodejem výrobní licence v listopadu 1940 a ve Švédsku se tak rozběhla výroba licenčních tanků pod označením Strv m/41. Slovenská armáda v roce 1940 v BMM objednala 37 tanků. Během války byl PzKpfw 38(t) používán i armádami Maďarska, Rumunska a Bulharska.

Bojové nasazení

Křest ohněm prodělaly tanky PzKpfw 38(t) Ausf. A v německé armádě během polského tažení v rámci 67. Panzer Abteilung 3. lehké divize (velitel General der Panzertruppen Adolf Kuntzen). Tažení se účastnilo 57 tanků L.T.M. 38 (jak byl tehdy český LT vz. 38 v německé armádě nazýván), sedm jich bylo v bojích poškozeno.

Po polském tažení byly lehké divize v říjnu 1939 přeformovány na tankové, 3. lehká se stala 8. tankovou divizí. Zároveň byla českými tanky L.T.M. 38 vyzbrojena další divize: 7. tanková (původně 2. lehká divize, velitel General der Kavallerie Georg Stumme a od února 1940 Generalmajor Erwin Rommel).

Francouzského tažení se tak účastnily tři tankové divize vyzbrojené českými tanky - 6. tanková s PzKpfw 35(t) a 7. a 8. tanková s PzKpfw 38(t). Pod velením Erwina Rommela se 7. tanková divize (zvaná jako „divize duchů“, protože se vždy objevila tam, kde ji nikdo neočekával) účastnila francouzského tažení v rámci Hothova XV. tankového sboru. Na hlavním směru průlomu po překročení Másy u Dinantu 13. května (jako první tanková divize) a postupu na západ se 21. května střetla u Arrasu s britskými vojsky, které odrazila a dorazila ke Kanálu.

8. tanková divize, která během francouzské kampaně postupovala jižně od 7. tankové divize v rámci v rámci Reinhardtova XLI. tankového sboru, Másu překročila u Nouzonville (jižně od Monthermé) 14. května a postupovala ke Kanálu, kde se obě divize podílely na obklíčení spojeneckých vojsk u Dunkerque.

Francouzského tažení se zúčastnilo 229 tanků PzKpfw 38(t) (v 7. a 8. tankové divizi) a 118 tanků PzKpfw 35(t) v 6. tankové divizi (z celkem asi 2600 německých tanků). 54 tanků PzKpfw 38(t) bylo poškozeno a 6 nenávratně ztraceno.

Na jaře 1941 se 8. tanková divize s 118 tanky PzKpfw 38(t) a 7 velitelskými PzBfWg 38(t) účastnila balkánské kampaně a 13. dubna 1941 vstoupila do Bělehradu.

Operace Barbarossa se zúčastnilo 625 PzKpfw 38(t) a 40 velitelských PzBfWg 38(t) v 7., 8., 12., 19. a 20. tankové divizi (v každé tankové divizi bylo 7-11 velitelských tanků). Jak je vidět, potenciál českého zbrojního průmyslu nacistům velmi pomohl, protože české tanky PzKpfw 35(t) a PzKpfw 38(t) tvořily skoro čtvrtinu všech tanků, které byly při operaci Barbarossa nasazeny. 8. tanková divize operovala v oblasti Leningradu jako součást skupiny armád Nord. Ostatní čtyři divize vyzbrojené PzKpfw 38(t) působily na středním úseku fronty (skupina armád Mitte). Na počátku roku 1942 byla tanky PzKpfw 38(t) vyzbrojena ještě nově vzniklá 22. tanková divize, která operovala na jižním úseku fronty (na Krymu).

Divize vyzbrojené českými tanky během tažení proti SSSR:

Divize Typ
Počet 
6. Panzer Division
(General der Panzertruppen Wilhelm Ritter von Thoma)
PzKpfw 35(t) 155 + 5 velitelských
7. Panzer Division
(General der Panzertruppen Hans Freiherr von Funck)
PzKpfw 38(t) 167 + 7 velitelských 
8. Panzer Division
(General der Panzertruppen Erich Brandenberger)
PzKpfw 38(t)
118 + 7 velitelských 
12. Panzer Division
(Generaloberst Josef Harpe)
PzKpfw 38(t) 
109 + 8 velitelských 
19. Panzer Division
(General der Panzertruppen Otto von Knobelsdorff)
PzKpfw 38(t)
110 + 11 velitelských 
20. Panzer Division
(General der Panzertruppen Horst Stumpff)
PzKpfw 38(t)
121 + 2 velitelské 
22. Panzer Division
(Generalleutnant Wilhelm von Apell)
PzKpfw 38(t)
114 

Znaky německých tankových divizí vyzbrojených tanky PzKpfw 38(t):
Východní fronta ale zároveň ukázala limity lehkých tanků - tyto tanky nemohly čelit nástupu sovětských T-34, nevyhovovalo ani pancéřování ani kanón ráže 37 mm. Během roku 1942 tak byly PzKpfw 38(t) postupně z východní fronty stahovány. Celkové ztráty na východní frontě byly asi 800 tanků PzKpfw 38(t) - viz také ztráty tanků na východní frontě v roce 1941.

Tanky PzKpfw 38(t) byly dále používány různými záložními jednotkami a sloužily i pro školení řidičů. Podvozky byly využity pro různé samohybné verze (Marder, Grille...), jako muniční vozy apod. Mnoho věží z vyřazených tanků bylo použito v opevněních po celé Evropě - viz např. zde. Věže byly použity také v německých obrněných vlacích.

Kromě německé armády tanky LT-38 používalo i Slovensko, které v letech 1941-43 zakoupilo 37 nových tanků od BMM a v letech 1943-44 dalších 37 z německé výzbroje. Tanky byly nasazeny na východní frontě a několik jich použili i povstalci během Slovenského národního povstání. Na východní frontě tyto tanky pod označením T-38 používala i maďarská armáda, která zakoupila v letech 1941-42 celkem 111 tanků PzKpfw 38(t) z německé výzbroje . Pod značením T-38 tanky PzKpfw 38(t) nasadila na východní frontě i armáda rumunská, která jich v roce 1943 koupila od Němců celkem 50. Tyto tanky se poté účastnily i osvobozování Československa. Deset tanků PzKpfw 38(t) z německé výzbroje v roce 1943 koupila i bulharská armáda, nasazeny byly v roce 1944-45 proti bývalým německým spojencům.


Jeden ze slovenských LT-38 číslo V-3080 zničený během SNP
Po skončení války se tanky konečně dostaly i do rukou původního objednavatele - československé armády. Celkem 38 bojeschopných tanků bylo zařazeno do výzbroje pod označením LT-38/37 (druhé číslo označující ráži kanónu).

Tank LT vz. 38 byl nejlepší tank československé konstrukce a jeho kvality se projevily i v tom, že různé modifikace z něj vycházející byly vyráběny po celou válku.


LT vz. 38 při bojové rekonstrukci v Milostovicích (2006)

Statistiky

LT vz. 38 ve službách různých armád:
 • čs. armáda - objednala 150 tanků v červenci 1938, celou objednávku převzali Němci; po válce zprovoznila 38 tanků LT-38/37
 • slovenská armáda - 37 nových tanků LT-38 zakoupeno v letech 1941-43, dalších 37 od Němců v letech 1943-44
 • německá armáda - celkem vyrobeno 1396 tanků, 37 odprodáno Slovensku (1943-44), 111 Maďarsku (1941-42), 50 Rumunsku (1943) a 10 Bulharsku (1943)
 • rumunská armáda - 50 koupeno od Němců v roce 1943
 • maďarská armáda - 111 koupeno od Němců v letech 1941-42
 • bulharská armáda - 10 koupeno od Němců v roce 1943
 • švédská armáda - licenční výroba tanku Strv m/41

Označení LT vz. 38:
 • československá armáda - Lehký tank vz. 38 (LT vz. 38), po válce LT-38/37
 • slovenská armáda - Ľahký tank vz. 38 (LT-38)
 • německá armáda - nejprve Leichte Tank Muster 38 (L.T.M. 38), od ledna 1940 Panzerkampfwagen 38(t) (PzKpfw 38(t))
 • rumunská armáda - T-38
 • maďarská armáda - T-38
 • bulharská armáda - Lek Tank Praga
 • švédská armáda - licenční tank Strv m/41

LT vz. 38 v muzeích

Na našem území je možné restaurovaný a plně pojízdný LT vz. 38 vidět ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech, tank se účastní i různých akcí. Na Slovensku je LT-38 k vidění v Muzeu SNP v Banské Bystrici.


LT-38 v Muzeu SNP v Banské Bystrici

Technická data

Technická data Lt vz. 38
Posádka 4 muži
Hmotnost 9 725 kg, Ausf. G 10 345 kg
Rozměry délka 4610 mm, šířka 2135 mm, výška 2250 mm
Pancéřování 8 až 50 mm (podle verze)
Pohon vodou chlazený šestiválec Praga TNHPS
Výkon motoru 92 kW při 2000 ot/min
Max. rychlost 42 km/h na silnici, v terénu 25 km/h
Dojezd 230 km po silnici
Překonávání překážek stěny 80 cm, brody 80 cm, okopy 210 cm, stoupání 58%
Výzbroj kanon 37 mm Škoda A-7 s drážkovanou hlavní L/47
(něm. značení 3,7 cm KwK 38 (t) L/47)
se zásobou 80 nábojů,
dva těžké kulomety ZB vz. 37 ráže 7,92 mm
(něm. značení MG 37(t))
se zásobou 2500 nábojů

Prameny a literatura:


Komentáře

 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.