Letecké jednotky Luftwaffe při obsazení Rakouska v březnu 1938

Autor: Glynwed | Datum: 30. 9. 2008

Napětí mezi nacistickým Německem a Rakouskem se na začátku roku 1938 stále stupňovalo, stejně jako tlak rakouských nacistů (podporovaných z Německa) na rakouskou vládu s požadavkem připojení k Říši. 12. února 1938 se v Berchtesgadenu sešel Adolf Hitler s rakouským kancléřem Kurtem von Schuschniggem. Během tohoto jednání byl rakouský kancléř donucen podepsat podmínky, umožňující propuštění vězněných rakouských nacistů a jmenování dr. Arthura Seyss-Inquarta (vůdce rakouských nacistů) ministrem vnitra. Ve snaze oslabit vliv rakouských nacistů v zemi  Kurt von Schuschnigg 9. března 1938 v rozhlase ohlásil, že 13. března proběhne všeobecné hlasování o nezávislosti Rakouska. 10. března zareagoval Adolf Hitler na toto prohlášení nařízením, aby se německé vojenské jednotky připravily na okupaci Rakouska.

Letecké jednotky v Bavorsku byly okamžitě uvedeny do stavu pohotovosti. Pro budoucí řízení leteckého provozu byly na rakousko-německých hranicích postaveny radiomajáky v Burghausenu, Passau a Waiginu. Pro letecké jednotky bylo připraveno mimo dalších zásob také 1.800 pum SC 10, 1.250 pum SC 50 a 100 pum SC 250. Obsazení Rakouska se měly účastnit letecké jednotky podléhající Luftwaffen Gruppen Kommando 3, které byly rozděleny následovně:

Jednotky Luftwaffe pro akci "Otto" - březen 1938 

Luftwaffen Gruppen Kommando 3
Generaloberst
Hugo Sperrle

I/JG 135  cca 12 x Bf 109B, 24 x He 51C
KG 155  cca 90 x Do 17E
KG 255  cca 90 x Do 17E
KG 355  cca 30 x He 111P, 35 x Ju 52/3m
StG 165  cca 90 x Hs 123A
Transportní jednotky cca 350 x Ju 52, W 34*

8. Armee
General der Infanterie
Fedor von Bock

1., 2.(F)/Aufkl.Gr. 25  cca 24 x Do 17F, He 70F
Kurier Staffel Plauen im Vogland cca 10 cvičných letadel
VII.AK
General der Infanterie
Eugen Ritter von Schobert
1.(H)/Aufkl.Gr. 15  cca 12 x He 45/46
Panzertruppen
Generalleutnant
Heinz Guderian
2.(H)/Aufkl.Gr. 15  cca 12 x He 45/46
XIII.AK
General der Kavallerie
Maximilian Freiherr von Weichs
4.(H)/Aufkl.Gr. 15  cca 12 x He 45/46
*Pozn.: Jednalo se o cca 300 vojenských strojů (většinou z leteckých škol) a 50 civilních strojů DHL

11. března požádal Arthur Seyss-Inquart Německo o vyslání vojska pro udržení pořádku a zabránění krveprolití. Ten samý den bylo rozhodnuto, že bombardovací jednotky nebudou vyzbrojeny pumami a byla vydána Směrnice pro ozbrojený vpád Wehrmachtu do Rakouska – operace "Otto"  (Unternehmen Otto). Úkoly letectva byly v této směrnici definovány takto:

Vojenské letectvo bude provádět demonstrační lety a shoz propagačních materiálů, zajistí rakouská letiště pro příjem následujících jednotek, dle potřeb bude v dostatečném rozsahu podporovat armádu a kromě toho připraví bojové jednotky pro plnění zvláštních úkolů.

Německé jednotky překročily rakouské hranice v sobotu 12. března 1938 v 8:00. V 10:30 přistálo na vídeňském letišti Wien-Aspern 30 dopravních Ju 52 s vojáky dvou rot III. (Wach) Bataillon / Regiment „General Göring“, kteří obsadili letiště. Za nimi následovalo cca 50 bombardérů Do 17E od 4.-7./KG 155 a dalších cca 60 dopravních letounů Ju 52, se kterými přiletěl také Generalmajor Ludwig Wolff, který měl převzít velení nad všemi leteckými jednotkami na rakouském území. Své prozatímní velitelské stanoviště (Höherer Kommandeur der Luftwaffe in Österreich) si zřídil v budově vídeňského hotelu Astoria. Na letišti Linz přistály prvního dne letouny He 51C od 1./JG 135, na letištích Wels a Innsbruck pak letouny od Aufkl. Gr. 15 a Aufkl. Gr. 25. Z bavorských letišť mezitím celý den startovaly dopravní letouny Ju 52/3m a W 34, které nad Rakouskem shazovaly propagační materiál.

13. březen se nesl v duchu další demonstrace německé síly. Z letišť v Bavorsku odstartovalo směrem na Vídeň cca 70 letounů Do 17E od KG 155 a KG 255 a cca 50 letounů Ju 52/3m a He 111P od KG 355. Nad městem provedly dva  propagační průlety a pak zamířily na letiště Graz-Thalerhof, kde měly přistát. Pro sněhovou vánici se však bombardéry musely vrátit zpět na svá mateřská letiště v Bavorsku. Více štěstí mělo cca 80 dopravních Ju 52/3m přepravující tři roty IV. (Fallschirm) Bataillon / Regiment „General Göring“, které na letišti Graz-Thalerhof přistály odpoledne. Dalších 6 dopravních Ju 52/3m obsadilo letiště Klagenfurt, za kterými následovalo cca 25 bombardérů Do 17E od II/KG 155, které přiletěly z letiště Wien-Aspern. V tento den byly také všechny rakouské vojenské jednotky včleněny do německé armády a následujícího dne, 14. března, měli všichni rakouští vojáci složit novou vojenskou přísahu. Vzhledem k připravovanému vjezdu Adolfa Hitlera do Vídně se 14. března na letiště Wien-Aspern přesunulo z Německa cca 45 stíhaček Bf 109B a He 51C od jednotek 1./JG 132, 2. a 3./JG 135 a z letiště Linz cca 15 stíhaček He 51C od 1./JG 135.


Březen 1938, letiště Wiener Neustadt, Rakousko. Generalfeldmarschall Hermann Göring předává rakouským letcům bojovou zástavu Luftwaffe.
(foto: Jahrbuch der deutschen Luftwaffe 1939)

15. března ve 14:00 se ve Vídni na počest Adolfa Hitlera konala velkolepá vojenská přehlídka, během které nad městem přelétlo cca 400 německých i rakouských vojenských letounů. Této přehlídky se mimo rakouských letounů účastnily bombardéry od KG 155, KG 255, KG 355, střemhlavé bombardéry od StG 165 a stíhačky I/JG135 a 1./JG 132. Navečer 15. března odletěl Adolf Hitler v letounu Ju 52/3m* za doprovodu stíhaček Bf 109B od 1./JG 132 zpět do Mnichova. Během operace „Otto“ ztratily letecké jednotky v období od 12. do 15. března v důsledku havárií 9 strojů, z toho 5 nenávratně.

1. dubna 1938 byl bývalý velitel rakouského letectva Generalmajor Alexander Löhr povýšen do hodnosti Generalleutnant a pověřen velením leteckých jednotek na území Rakouska (Befehlshaber der Luftwaffe in Österreich). Jemu pak bylo podřízeno Župní a náhradní velitelství Vídeň (Luftgau- und Ersatzkommando Wien), jehož velením byl pověřen Generalleutnant Friedrich Hischauer, a na jehož základě mělo být podle německého vzoru vybudováno nové velitelství letecké župy XVII (Luftgau Kommando XVII). Ten samý den bylo nařízeno nahradit na letounech stávající rakouská výsostná označení německou imatrikulací. Samostatné rakouské letectvo přestalo fakticky existovat. Většina starších letadel (především italské provenience) byla vyřazena z prvoliniové služby a předána školním jednotkám, některá byla využita jako prozatímní výzbroj bojových útvarů před dodávkou modernějších strojů z Německa.


Duben 1938, letiště Aspern, Rakousko. Rakouský stíhací letoun Fiat C.R. 32 s již německou imatrikulací.
(foto: Jahrbuch der deutschen Luftwaffe 1939)

Během dubna 1938 byly do Rakouska přesunuty také stroje a personál vybraných německých jednotek.  Ty posloužily jako kostra pro výstavbu nových leteckých jednotek podle německého vzoru, které měly být připraveny k 30. červenci 1938. K těmto německým jednotkám byli přiděleni zkušení piloti bývalých rakouských leteckých pluků č. 1 a 2 (Flieger Regiment 1, Flieger Regiment 2), kteří si začali osvojovat novou techniku, někteří byli posláni na přeškolení do Německa. Na konci dubna 1938 se tak v Rakousku začaly formovat tyto nové letecké jednotky:

Nová jednotka Vytvořena z  Letiště Počet a typ letounů
I/JG 138 3./JG 135
Jagdgeschwader II
Wien-Aspern cca 12 x Bf 109B
cca 25 x C.R. 32bis
I/KG 158 I/KG 155
Bombergeschwader I 
Wiener Neustadt cca 30 x Do 17E
II/KG 158 II/KG 155
Bombergeschwader I 
Wiener Neustadt cca 30 x Do 17E
III/KG 158 III/KG 155
Bombergeschwader I 
Wels cca 30 x Do 17E
I/StG 168 I/StG 167
Jagdgeschwader III
Graz-Thalerhof cca 30 x Hs 123A
1.(H)/Aufkl.Gr. 18 1.(H)/Aufkl.Gr. 15
Aufklärungsgeschwader I 
Zeltweg cca 12 x He 45/46
2.(H)/Aufkl.Gr. 18 1.(H)/Aufkl.Gr. 12
Aufklärungsgeschwader I 
Aigen cca 12 x He 45/46
3.(H)/Aufkl.Gr. 18 3.(H)/Aufkl.Gr. 52
Aufklärungsgeschwader I 
Kottingbrunn cca 12 x He 45/46
4.(F)/Aufkl.Gr. 18 2.(F)/Aufkl.Gr. 24
Aufklärungsgeschwader I 
Kottingbrunn cca 12 x Do 17F
1.(F)/Aufkl.Gr. 28 2.(F)/Aufkl.Gr. 27  Klagenfurt cca 12 x Do 17F

Německé velení si bylo dobře vědomo, jaké výhody mu obsazení Rakouska poskytlo při plánovaném útoku proti ČSR. Už 23. března 1938 vydal Vrchní velitel Luftwaffe (Der Oberbefehlshaber der Luftwaffe) rozkaz k výstavbě leteckých sil v Rakousku, jehož součástí bylo také rozšíření stávajících letišť a urychlená výstavba letišť nových. V tabulce jsou uvedena letiště, jichž se rozšíření, případně znovu vybudování týkalo, a plánovaná velikost umístěných jednotek:

letiště v Rakousku - plán výstavby a rozšíření

Wels 1x Kampfgruppe rozšíření
Hörsching 1x Kampfgruppe nové
Wiener Neustadt 1x Kampfgruppe rozšíření
Eisenstadt (Trausdorf) 1x Kampfgruppe nové
Krems (Fels an Wagram) 1x Sturzkampfgeschwader nové
Tulln 1x Sturzkampfgeschwader nové
Markersdorf 1x schwere Jagdgeschwader nové
Amstetten 1x schwere Jagdgeschwader nové
Wien-Aspern   1x leichte Jagdgeschwader  rozšíření
Fischamend (Schwechat-Ost)  1x leichte Jagdgeschwader nové
Himberg (Schwechat-Süd)  1x leichte Jagdgeschwader nové

S rozšířením stávajících a výstavbou nových letišť se započalo už na jaře 1938, avšak žádné nové letiště nebylo dokončeno dříve, než do začátku roku 1940. V září 1938 byly dokončeny většinou pouze zemní práce a hrubé stavby některých budov. Naopak rozšíření stávajících letišť bylo do konce září 1938 dokončeno.

Poznámky:

* s největší pravděpodobností šlo o Ju 52/3m ge, W.Nr. 4065, D-2600, Immelmann II; tedy tehdejší Hitlerův osobní letoun. Pilotem byl též velmi pravděpodobně Hans Baur, osobní pilot německého diktátora. O tématu blíže viz Hitlerova osobní letka.

Použitá literatura:
Jahrbuch der deutschen Luftwaffe 1939, Leipzig 1939
Karl Ries, Luftwaffen Story 1935-1939, Mainz 1974
Renato Schirer, Zwölfaxing 1938-1945, Zwölfaxing 1998
Rupert Reisinger / Joachim Baschin, Unternehmen „Otto“, Fliegerrevue Extra 3, Berlin 2003


Komentáře

 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.